Verlenen vergunningen

Veiligheid rond het OV waarborgen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid bij de aanleg, het onderhoud en het gebruik van het spoor voor tram, metro en RandstadRail. Om die veiligheid te waarborgen, verlenen wij vergunningen aan die partijen die op en rond het spoor werken of activiteiten verrichten. 

De verantwoordelijkheden rond deze veiligheid vloeien voort uit de Wet personenvervoer 2000 en vooral de Wet lokaal spoor 2015. Volgens artikel 12 van deze laatste wet mag je alleen op, in, boven, naast of onder de lokale spoorweg zaken plaatsen of werkzaamheden (laten) uitvoeren als je een vergunning of veiligheidscertificaat hebt van de MRDH. 

Alle denkbare activiteiten

Zaken en werkzaamheden zijn in dit geval een ruim begrip. Denk onder meer aan graafwerkzaamheden, het aanbrengen van bestrating, kabels, leidingen en damwanden, werken met hijskranen en hoogwerkers, maar ook aan het storten van grond. Denk verder aan het planten van struiken en bomen, en het (met ladders) schoonmaken van perrons en haltes, om maar iets te noemen. In alle gevallen, maar zeker bij niet automatische overwegen, moeten OV-bestuurders immers goed zicht hebben om de veiligheid te kunnen waarborgen. 

Voldoen aan ruimtelijk profiel

Voor al deze activiteiten geldt een ruimtelijk profiel. Vallen werkzaamheden of activiteiten binnen een bepaalde straal rond het spoor, dan heb je daarvoor een vergunning nodig. De MRDH is bevoegd om die vergunning te verlenen, maar besteedt het verlenen van vergunningen aan de experts uit: de spoorbeheerders RET en HTM. Ook als werkzaamheden buiten de bepaalde straal rond de spoorweg plaatsvinden, kunnen die een gevaar vormen voor de veiligheid. Denk aan heiwerken of aan hijskranen die buiten het ruimtelijk profiel vallen, maar die tijdens het draaien wel binnen de bepaalde straal komen. 

Weten of u een vergunning nodig heeft?

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft, neem dan contact op met de spoorbeheerder:

RET:  vergunning@ret.nl

HTM:  vergunningen@htm.nl

Vergunning aanvragen

Wilt u een vergunning aanvragen volgens de Wet lokaal spoor, dan moet u daarvoor informatie aanleveren over de aard en de locatie van de werkzaamheden. In dit document leest u exact welke informatie hiervoor nodig is.