Aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt

Veel sectoren in de regio, zoals IT, energie, techniek, greenport, zorg en de haven, hebben moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel. Deze mismatch tussen vraag en aanbod onderstreept de noodzaak voor een betere aansluiting tussen het mbo- en hbo-onderwijs en de arbeidsmarkt.  De MRDH richt zich met cofinanciering van campusontwikkeling- en LLO-projecten op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit draagt bij aan een kwalitatief sterke beroepsbevolking die de regionale economie versterkt.

Campusontwikkeling richt zich op samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs op mbo- en hbo-campussen. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van toekomstbestendige vaardigheden, zoals ondernemerschap, innovatie en kennisvalorisatie. De MRDH cofinanciert campusversterkingsprojecten en organiseert netwerkbijeenkomsten om kennisuitwisseling te stimuleren tussen de campussen, gemeenten en bedrijven. Het Leven Lang Ontwikkelen-aanbod stimuleert omscholing en bijscholing van werkenden en werkzoekenden op alle niveaus om zo de vaardigheden van werkenden continu te actualiseren. De MRDH richt zich met cofinanciering op Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-projecten.