Den Haag

Samenstelling

Dagelijks bestuur

J. Remkes

Algemeen bestuur

J. Remkes
R.J. van Asten

Presidium Vervoersautoriteit

Th.J.A.M. de Bruijn

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

R.J. van Asten

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

S. Bruines

Adviescommissie Vervoersautoriteit

M. van Doorn
J. Wijsmuller

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

D. Regts
R. Sluijs

Rekeningcommissie

M. de Vuyst