Werken bij...

Momenteel is een vacature voor:

Opdrachtgever Openbaar Vervoer Infrastructuur en Veiligheid (36 uur) * reageer voor
1 augustus 2018
* in een op 5 juli gepubliceerde tweet was sprake van een Beleidsadviseur. Dit was niet juist. Gezocht wordt naar een Opdrachtgever OV Infrastructuur en Veiligheid.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is dé samenwerking van, voor en door  23 gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag. Samen met het bestuur, de 23 gemeenten, medeoverheden en onze netwerkpartners van kennisinstellingen en bedrijfsleven, werken we aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat. Het gaat erom dat er geïnvesteerd wordt in onze regio, zodat de economie groeit en er meer banen komen.

De MRDH is een vrijwillige samenwerking en heeft vanuit de Rijksoverheid de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 23 gemeenten, waarvoor zij concessies verleent aan vervoerbedrijven. Daarnaast worden subsidies verstrekt voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa 600 mln. per jaar).

We bieden een prettige en professionele werkomgeving, we gaan voor resultaat. We bieden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor een tablet- of laptop en telefoon, studiefaciliteiten, uitstekende verlofregelingen (waaronder ouderschapsverlof en zorgverlof) en opbouw van een individueel keuze budget.