Werken bij...

Er is op dit moment een vacature:

- Adjunct manager openbaar vervoer (36 uur). Reageer voor 6 april 2020.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is dé samenwerking van, voor en door 23 gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag. Samen met het bestuur, de 23 gemeenten, medeoverheden en onze netwerkpartners van kennisinstellingen en bedrijfsleven, werken we aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het verbeteren van de bereikbaarheid. Het gaat erom dat er geïnvesteerd wordt in onze regio, zodat de economie groeit en er meer banen komen.

De MRDH is een vrijwillige samenwerking en heeft vanuit de Rijksoverheid de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 23 gemeenten, waarvoor zij concessies verleent aan vervoerbedrijven. Daarnaast worden subsidies verstrekt voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa 600 mln. per jaar).

We bieden een prettige en professionele werkomgeving, we gaan voor resultaat. We bieden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor een tablet- of laptop en telefoon, studiefaciliteiten, uitstekende verlofregelingen (waaronder ouderschapsverlof en zorgverlof) en opbouw van een individueel keuze budget.