Toekomstbestendige economie stimuleren

De economie is continu in beweging en ontwikkelt zich razendsnel. Zo maken oude technieken plaats voor nieuwe technologieën. Dit vraagt omscholing van mensen en opleidingen die beter aansluiten op de arbeidsmarkt van de toekomst. Innovaties en investeringen in nieuwe technologieën dragen bij aan de economische ontwikkeling.  De inzet van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is erop gericht zo goed mogelijk in te spelen op die veranderingen en zo een toekomstbestendige economie te stimuleren.