Vlaardingen

Samenstelling

Algemeen bestuur

mr. A.M.M. Jetten

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

B. Bikkers

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

F. Hoogendijk

Adviescommissie Vervoersautoriteit

S. Akca
L.W.M. Claessen

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

A. Kloosterman
G. Pappers

Rekeningcommissie

L.W.M. Claessen