Vlaardingen

Samenstelling

Algemeen bestuur

mr. A.M.M. Jetten

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

R. van Harten

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

L.A. van Nieuwenhuizen

Adviescommissie Vervoersautoriteit

A. Don
A. ter Veer

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

K.J. Borsboom
I.M. Somers-Gardenier

Rekeningencommissie

K.J. Borsboom