Vlaardingen

Samenstelling

Algemeen bestuur

mr. A.M.M. Jetten

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

R. van Harten

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

L.A. van Nieuwenhuizen

Adviescommissie Vervoersautoriteit

A. ter Veer
A. Don

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

I.M. Somers-Gardenier
K.J. Borsboom

Rekeningencommissie

K.J. Borsboom