Verkeersveiligheid

Veiligheid van deur tot deur vergroten

Rijk, provincies, gemeenten en vervoersregio’s streven naar nul slachtoffers in het verkeer. Vanuit de visie ‘Iedereen komt veilig thuis in Zuid-Holland’ geven zij hoge prioriteit aan verkeersveiligheid. Binnen elk van de 23 gemeenten is de wethouder verkeer benoemd tot lokaal ambassadeur van  de aanpak ‘Maak een Punt van Nul’. Vanuit die functie agenderen de wethouders nog vaker de urgentie om aan verkeersveiligheid te werken. 

Inzet op infrastructuur, gedrag en handhaving

De 23 gemeenten in de metropoolregio werken samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Op basis van de risicoanalyse die is gemaakt voor alle gemeenten is in juli 2020 de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025 gemaakt. Hierin zijn maatregelen uitgewerkt die gemeenten kunnen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De maatregelen richten zich op infrastructuur, gedrag in het verkeer en geeft handvaten voor het verbeteren van de handhaving.  De komende vijf jaar stellen de MRDH en het Rijk subsidies beschikbaar om de maatregelen uit te kunnen voeren. De aanleg van meer vrijliggende fietspaden langs 50km-wegen, bredere fietspaden en veiligere rotondes, meer schoolzones en meer verkeerseducatie en campagnes voor veilig verkeersgedrag  moeten bijdragen aan de afname van het aantal verkeersslachtoffers. 

Gedragscampagnes en verkeerseducatie

De MRDH is samen met de provincie Zuid-Holland opdrachtgever voor het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROVZH). Deze organisatie voert namens de twee partijen gedragscampagnes uit en stelt verkeerseducatieprogramma’s op. Jaarlijks staat verkeersveiligheid in de spotlights tijdens de Themaweek Verkeersveiligheid, in de derde week van september. Vanuit de aanpak ‘Maak een Punt van Nul ’ vragen bestuurders aandacht voor bijvoorbeeld een veilige schoolroute, met de Schoolbrengweek

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

De Regionale Uitvoeringsagenda 2025 is een regionale uitwerking van het landelijk beleid het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In een drukbevolkt land is het een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Uit cijfers blijkt echter dat het aantal (ernstige) verkeersgewonden blijft stijgen en de daling van het aantal verkeersdoden stagneert. Reden voor alle partijen om dat een halt toe te roepen, onder meer met verbeterde infrastructuur, goede educatie en strikte handhaving.