Onderzoek OV-tarieven

Project

Onderzoek naar OV-tarieven

De 21 gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben in 2019 een aantal onderzoeken gestart naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag was of en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima-arrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan kwalitatief goed en toegankelijk OV in de metropoolregio. Voor de reiziger van vandaag en die van de toekomst. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn op 6 februari 2020 gedeeld met de gemeenten. De bevindingen van het onderzoek zijn besproken in bestuurscommissie en adviescommissie. De verdere uitwerking naar een nieuw Tarievenkader is, vanwege de Coronacrisis, uitgesteld tot nader order.