MRDH Support

Werken aan een betere bereikbaarheid en aan het vernieuwen van de economie. Dat is de missie van de 21 gemeenten, die daarvoor hun kennis en krachten bundelen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de Strategische Agenda 2023-2026 hebben de gemeenten doelen en inzet voor de komende vier jaar vastgelegd. Voor het behalen van deze doelen biedt de MRDH extra ondersteuning aan gemeenten: MRDH Support. Via MRDH Support kunnen gemeenten tijdelijk een beroep doen op medewerkers om hen te helpen bij de uitvoering van de regionale opgaven uit de strategische agenda. Zo boeken we met elkaar de gewenste resultaten uit de Strategische Agenda.

Het team MRDH Support

Uit onderzoek van de MRDH blijkt dat er bij gemeenten behoefte bestaat voor ondersteuning op het gebied van processen en projecten. Het team van MRDH Support bestaat daarom uit professionals die gemeenten op dit gebied ondersteunen. 

Hoe kan een gemeente een beroep doen op MRDH Support?

Als een gemeente ondersteuning kan gebruiken voor een project dat een bijdrage levert aan de doelen uit de Strategische Agenda, kan zij dit eenvoudig online aanvragen via de 'Aanvragen MRDH Support' knop aan de rechterkant op deze pagina. De MRDH beoordeelt de aanvraag aan de hand van een aantal criteria, bijvoorbeeld of de inzet tot concrete resultaten leidt. Aan de rechterkant treft u ook de voorwaarden aan. Vervolgens neemt de MRDH contact op met de gemeente om verder te bespreken of er vanuit MRDH Support een professional beschikbaar is die aansluit bij de vraag. Is er een medewerker beschikbaar dan volgt een kennismakingsgesprek. Is er van beide kanten een match? Dan kunnen we aan de slag!

Met MRDH Support krijgen we het Met elkaar, Voor elkaar!