Delft

Samenstelling

Dagelijks bestuur

J.M. van Bijsterveldt

Algemeen bestuur

J.M. van Bijsterveldt

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

L.B. Harpe

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

F. Förster

Adviescommissie Vervoersautoriteit

M.A. Huijsmans
A.E. de Nijs

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

B.M.G. Smals
P.W.C. de Vreede

Rekeningencommissie

C.I. Bel