Delft

Samenstelling

Algemeen bestuur

J.M. van Bijsterveldt

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

L.B. Harpe

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

F. Förster

Adviescommissie Vervoersautoriteit

M.A. Huijsmans
F.P. Bentvelsen

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

B.M.G. Smals
P.W.C. de Vreede

Rekeningencommissie

C.I. Bel