Barendrecht

Naar overzicht
Adres: 
Binnenhof 1
Postcode + plaats: 
2991 AA Barendrecht
Telefoon: 
14 0180 (vanuit buitenland: +31 180 698 398)

Barendrecht is een middelgrote gemeente met een economisch sterke positie. Dit is mede te danken aan de agrisector die een belangrijke stempel hierop drukt. We zijn actief in meerdere regionale samenwerkingsverbanden. Veel maatschappelijke vraagstukken zijn ge­meentegrensoverschrijdend, waardoor samenwerking met andere gemeenten en partners op regionaal en landelijk niveau van groot belang is. We leveren dan ook een enthousiaste bijdrage aan de MRDH. We werken bijvoorbeeld samen om onze bedrijventerreinen te verbeteren en doen gezamenlijk onderzoek naar de kansen van duurzame energie. Samen kun je vaak meer bereiken dan ieder voor zich!

Samenstelling

Algemeen bestuur

J. van Belzen

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

P.W.J. Luijendijk

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

A. Proos

Adviescommissie Vervoersautoriteit

Vacature nog in te vullen
Kevin van Bommel

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

A. Schippers
W. Hofland

Rekeningcommissie

W.J. Reijnders