Financiën

Gemeenschappelijke Regeling 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van, voor en door 21 gemeenten en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de Rijksoverheid gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. 

Vervoersregio

Als opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de regio Rotterdam Den Haag, verleent de MRDH concessies aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekt MRDH subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten en voor beheer, onderhoud en vervanging van OV-infrastructuur en bevordert zij innovatieve mobiliteitsoplossingen. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk. 

Economisch vestigingsklimaat

Daarnaast heeft de MRDH taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio Rotterdam Den Haag, op het gebied van onder andere werklocaties (bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden), fieldlabs en regionale campussen, digitale connectiviteit en stimuleren van het groengebruik en recreatie. De MRDH ontvangt hiervoor een bijdrage van de 21 gemeenten.

Begroting

Jaarlijks stelt het algemeen bestuur een begroting vast voor het volgende jaar. Deze begroting gaat vooraf via een zienswijzeprocedure langs de raden van de 21 gemeenten.

Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit is een bijlage bij de Begroting. De hierin opgenomen lijst 'kleine projecten' wordt in de decembervergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit geactualiseerd vastgesteld.  Klik hier voor de geactualiseerde lijst met kleine projecten. 

De bijdrage van het Rijk voor verkeer en vervoer (BDU) bedraagt in 2024: 578,9 miljoen euroDe inwonersbijdrage van de 21 gemeenten voor het economisch vestigingsklimaat bedraagt 7,3 miljoen euro.

Klik hier voor een toegankelijke versie van de Begroting MRDH 2024 in één oogopslag.