Ketenmobiliteit

project

OV-stations beter bereikbaar, overstappen versoepelen

Hoe verbeter je de bereikbaarheid in de metropoolregio? Onder meer door reizigers te stimuleren het openbaar vervoer te nemen. Met minder auto’s op de weg verminder je immers ook files en opstoppingen. Om reizigers zover te krijgen, werken de 21 gemeenten in de metropoolregio samen aan een betere kwaliteitsbeleving van het OV en vooral aan verbeterde ketenmobiliteit.

Vervoer tijdens reis combineren

Ketenmobiliteit betekent dat reizigers tijdens hun reis op een snelle en gemakkelijke manier de fiets of de auto met het openbaar vervoer kunnen combineren. Het betekent dat zij op een snelle en efficiënte manier naar het station moeten kunnen komen, daar de trein of metro kunnen nemen en eventueel daarna de OV-fiets. Bovendien moet je daarbij zoveel mogelijke belemmeringen voorkomen. Anders levert reizen per openbaar vervoer teveel gedoe op en vallen reizigers terug in ‘oud mobiliteitsgedrag’.

Obstakels wegnemen

Belemmeringen kunnen obstakels zijn in de route naar het OV-knooppunt. Denk aan gevaarlijke oversteekpunten met lange wachttijden of hinderlijke barrières waardoor je moet omlopen of -fietsen. Maar onvoldoende en onveilige stallingplekken bij het station vallen daar ook onder. Als je eenmaal met de fiets bij het station arriveert, wil je die immers ook direct kunnen stallen en je reis snel verder kunnen vervolgen. Daarom gaat ook ruime aandacht uit naar voldoende parkeerplekken en naar het verminderen van langparkeerders. Eigenaars van deze fietsen houden immers onnodig lang parkeerplekken bezet die zodoende niet door dagelijkse reizigers kunnen worden gebruikt.

Voldoende parkeerplekken auto’s

En wil je toch met de auto naar het station, of als dat op die dag beter uitkomt, dan zijn goed functionerende P+R terreinen belangrijk. Ofwel: ervoor zorgen dat ook daar voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn, ook al neemt de bezetting hiervan al jaarlijks toe. Om die reden werken de gemeenten aan het voorkomen van ‘scheefparkeren’; alleen die reizigers die met het OV verder reizen, mogen hier parkeren.

Beleving kwaliteit verbeteren

Tot slot de kwaliteitsbeleving. Een goede waardering van de reiziger is niet alleen de beste klantenbinding, tevreden klanten zijn ook de beste reclamemakers voor het openbaar vervoer. Belangrijk voor de belevingswaarde is dat je goed en snel op knooppunten kunt overstappen. Maar ook het gebruiksgemak, het comfort van de voertuigen en de reinheid van voertuigen, haltes en stations bepalen in grote mate de beleving van kwaliteit. Al die elementen bij elkaar bepalen de waardering van de reiziger. De MRDH wil voor lokale knooppunten minimaal een rapportcijfer 7 van reizigers ontvangen, op knooppunten met grote reizigerstromen moet dat cijfer zelfs hoger liggen.

Aan de slag met verbeteren OV-knooppunten

De 21 gemeenten hebben in 2021 een handreiking voor Ketenmobiliteit gemaakt. Hierin staat wat er nodig is om de plekken waar meerdere soorten openbaar vervoer samenkomen, OV-knooppunten, te verbeteren. Gemeenten zijn aan de slag met die verbeteringen. Zo zijn het vernieuwde station Rodenrijs en het busstation Rotterdam Zuidplein in 2022 geopend en zijn er in 2023 subsidies gegeven voor het vernieuwen van het OV Knooppunt Spijkenisse Centrum. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt vijftig procent bij aan de kosten die gemeenten of andere partijen maken voor het verbeteren van OV-knooppunten.