Vervoerplannen

Project

Vervoerplannen: basis voor nieuwe dienstregeling

Jaarlijks maken de vervoerders een vervoerplan waarin staat hoe bus, tram en metro gaan rijden in het komende jaar. Ze vormen de basis voor de nieuwe dienstregeling. Jaarlijkse aanpassingen zijn bijvoorbeeld nodig door werkzaamheden waardoor een tramlijn een andere route moet volgen of doordat een busrit in de avonduren zo weinig passagiers heeft dat het niet langer rendabel is deze busrit te handhaven. Dit onderbouwen de vervoerders met telcijfers.

Andere aanpassingen kunnen zijn het wijzigen van een route vanwege de komst van een nieuwe voorziening, zoals een ziekenhuis of een opleidingsinstelling, of een nieuwe woonwijk. Grote wijzigingen in het netwerk bespreken de vervoerders vooraf met de gemeenten. Hierbij is ook de MRDH betrokken.

Proces bij gemeenten

De MRDH beoordeelt de plannen van de vervoerders (toetsing aan de Kadernota OV en de concessie-afspraken) en stemt hiermee in na een consultatieronde bij de gemeenten en consumentenorganisaties. Het staat de gemeenten vrij hoe zij input ophalen voor hun reactie richting de MRDH op de vervoerplannen. Bijvoorbeeld het bespreken in een raadscommissie of in het college. Sommige gemeenten betrekken hier ook burgers bij. Burgers reageren in dit geval bij hun eigen gemeente.

Kosten

De MRDH ontvangt geld vanuit de BDU om de exploitatie van de vervoerders te bekostigen. Het BDU budget staat al jaren onder druk. Dit betekent dat er weinig ruimte is voor ingrijpende wijzigingen in de dienstregelingen en de lijnvoering. Gaat in de ene gemeente een bus vaker rijden, dan zal er ergens anders in de regio een bus of tram minder moeten gaan rijden. Vervoerders beoordelen vanwege hun kennis van het OV-netwerk of de wijzigingsvoorstellen vanuit de gemeenten realiseerbaar zijn. Gelet op het beperkte budget is het niet mogelijk om aan alle wensen van gemeenten te voldoen.

Vervoerplannen 2025

Op 13 maart 2024 zijn de Ontwerp Vervoerplannen 2025 voor reactie vrijgegeven. De reactietermijn voor colleges van B&W, en METROCOV, provincie Zuid-Holland, Qbuzz en Arriva loopt vanaf 13 maart tot en met 10 mei 2024