Duurzame mobiliteit: CO2-reductie in het verkeer

Naar overzicht

De 23 gemeenten willen een regio waar je prettig kunt wonen en werken. Nu en in de toekomst. Dat vraagt om schoon, stil en energiezuinig vervoer, dat minder ruimte in beslag neemt. Die opgave staat onder druk, want het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de metropoolregio stijgt de komende jaren sterk. Er is daarom een mobiliteitstransitie noodzakelijk.

De 23 gemeenten werken samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan de ambitie om de uitstoot van CO2 door het verkeer met 30 procent te verminderen in 2025 ten opzichte van 2015. De MRDH heeft begin 2018 samen met de gemeenten onderzocht welke maatregelen (zie de rapporten aan de rechterzijde van deze pagina) zij kunnen nemen om dit te realiseren.

Gemeenten aan zet
De gemeenten zelf kiezen welke maatregelen zij, alleen of samen met andere gemeenten, willen oppakken. Elke gemeente is anders en heeft haar eigen ambities voor duurzaamheid. Voor een gemeente op bijvoorbeeld Voorne-Putten is een andere aanpak nodig dan voor Rotterdam of Den Haag. Verschillende gemeenten zijn bezig met de herijking van het mobiliteitsbeleid en nemen de reductieopgave daarin mee. Andere gemeenten bekijken of individuele maatregelen uit de menukaart gewenst zijn. Ook kunnen gemeenten daarbij maatregelen aandragen die niet op de menukaart staan, maar wel tot CO2-reductie in het verkeer leiden.

Aansluiting bij bestaande afspraken
De ambitie om 30% CO2-uitstoot in het verkeer te reduceren in 2025, strookt met de klimaatafspraken van Parijs en sluit aan bij de collegeakkoorden van de gemeenten. Dit past ook bij het Landelijk Klimaatakkoord dat het Kabinet op 28 juni 2019 heeft gepresenteerd.

Regionaal maatregelenpakket
In maart 2020 geven de gemeenten aan met welke maatregelen zij in eerste instantie aan de slag gaan. Samen met de maatregelen vanuit de kerntaken van de MRDH vormt dit een regionaal maatregelenpakket Duurzame Mobiliteit - fase 1. Eind 2020 bekijken de gemeenten welke maatregelen zij mogelijk nog meer willen nemen.

De MRDH-organisatie vervult in opdracht van de 23 gemeenten de rol van procescoördinator