Het traject van tramlijn 19 loopt van Leidschendam naar Delft. Het eerste deel van tramlijn 19 (tussen Leidschendam-Voorburg en Delft station CS) is in juli 2010 in gebruik genomen. De tweede fase van tramlijn 19 gaat rijden tussen station Delft CS en TU Delft Campus. Nu de werkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug klaar zijn, kunnen de werkzaamheden aan tramlijn 19 verder afgerond worden. De baan voor en na de brug ligt er al maar het eindpunt en de bovenleiding moet nog gebouwd worden. Volgens de oorspronkelijke planning zou de tram een jaar na oplevering van de brug gaan rijden, zomer 2021 dus. Hierin is vertraging ontstaan.  

De Sebastiaansbrug in Delft was in slechte staat en vertoonde scheuren. De brug was daardoor ook niet geschikt voor de aanleg van de geplande trambaan voor tramlijn 19, die naar TU Campus gaat rijden. Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben gezamenlijk belang bij de vervanging van de brug en hebben het project dan ook gezamenlijk laten ontwerpen. Ook dragen de drie partijen gezamenlijk de kosten die hiermee gepaard gaan. De bouw van de nieuwe brug en de aansluitende infrastructuur is klaar. De officiele opening was op vrijdag 12 juni. De brug  is nu open voor alle verkeer. Ook de bussen van RET en EBS rijden weer gewoon over HOV-baan van en naar de TU.

De afbouw van de bovenleiding van tramlijn 19 heeft een complexe opgave en dat is het reduceren van de zogenaamde elektromagnetische straling. Deze straling  heeft invloed op de onderzoekslaboratoria, de nano-technologie, van de TU Delft. Met de TU zijn afspraken gemaakt om deze straling te minimaliseren en dat gebeurt in het bovenleidingsysteem. Het ontwerp voor dit compensatiesysteem duurt langer dan gepland, omdat enerzijds het eerdere ontwerp uitging van de oude GTL8-tram  en de bedoeling is dat  naar de TU de nieuwe tram (Avenio) gaat rijden, welke meer elektromagnetische straling heeft. Anderzijds wordt het systeem nog nergens anders toegepast dan nu in Utrecht, dat een vergelijkbaar compensatiesysteem heeft De ervaringen daar leren dat naast een aangepaste bovenleiding ook een betere spoorstaafisolatie nodig is dan in het geval van een reguliere tram.

MRDH en TU Delft werken nu hard aan een oplossing die borgt dat TU haar onderzoeksactiviteiten normaal kan uitvoeren. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele tijdelijke oplossingen om verdere vertraging zoveel mogelijk te voorkomen.  Voor de zomer wordt hierover meer bekend.

 

Meer informatie over de St. Sebastiaansbrug is te vinden op de website van de gemeente Delft.