Tramlijn 19

Project

Snelle verbinding Leidschenveen - Delft

Het traject van tramlijn 19 loopt van Leidschendam naar Delft. Het eerste deel van tramlijn 19 (tussen Leidschendam-Voorburg en Delft station CS) is in juli 2010 in gebruik genomen. Hiermee zorgt tramlijn 19 nu al voor een snelle verbinding van Leidschendam via de Haagse wijken Leidschenveen en Ypenburg naar station Delft. De lijn sluit goed aan op het openbaar vervoer in de regio. Reizigers kunnen vanaf tramlijn 19 overstappen op zo'n 20 stad- en streekbussen, drie Randstadrail-lijnen, 4 tramlijnen,  op treinen richting Gouda en Utrecht  (station Ypenburg) en op treinen richting Den Haag en Rotterdam  (station Delft). In de tweede fase gaat tramlijn 19 vanaf station Delft CS door rijden naar TU Delft Campus. Hierin is vertraging ontstaan doordat een meer complex Elektromagnetisch reductie systeem (EMrs) moet worden ontwikkeld en er een nieuw eindpunt komt. De consequenties in tijd en geld werken de drie partijen nu verder uit.

 

Aanleg vertraagd

De vertraging is ontstaan door de komst van nieuwe tramvoertuigen en het daarmee samenhangende meer complexe Elektromagnetisch reductie systeem (EMrs) en de relatieve onbekendheid hiermee. Dat EMrs zorgt er voor dat de onderzoeksactiviteiten van de TU Delft, met name  nanotechnologie, zo min mogelijk verstoring van de tram hebben. Hierover hebben TU Delft en MRDH afspraken gemaakt. Het EMrs werd nog nergens anders toegepast dan sinds begin 2020 in Utrecht. Daar rijdt een tram met een vergelijkbaar compensatiesysteem. De ervaringen daar leren dat naast een aangepaste bovenleiding ook een betere spoorstaafisolatie nodig is.

Nieuw eindpunt

MRDH en de TU Delft hebben gewerkt aan een oplossing die borgt dat de TU Delft haar onderzoeksactiviteiten met zo min mogelijk verstoring van de tram kan uitvoeren. Voor het traject over het Mekelpark (vanaf halte TU Aula tot halte Sport &Cultuur) werken TU Delft en MRDH een zwaarder EMrs uit, waarbij onder andere de bovenleidingsmasten dichter op elkaar worden geplaatst en de spoorstaven in de baan sterker worden geïsoleerd. Op deze manier hebben onderzoeksfaciliteiten langs dit tramtracé zo min mogelijk verstoring van de tram. Om te borgen dat de TU Delft aan toekomstige, steeds toenemende kwaliteitseisen voor onderzoek kan voldoen, is besloten dat tramlijn 19 gaat rijden tot een nieuw eindpunt. Het nieuwe eindpunt van tramlijn 19 is op de Van den Broekweg, nabij het Sport- & Cultuurcentrum – gebouw X. 

Hiermee blijven op Campus-Zuid voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven met hoogwaardig onderzoek. Het precieze eindpunt wordt nog bepaald en is afhankelijk van de mogelijkheden tot inpassing van de halte en een keerspoor ter plaatse.

Campus blijft bereikbaar

Campus-Zuid blijft met openbaar vervoer bereikbaar met de bestaande bussen van RET en EBS. Ook als tramlijn 19 gaat rijden blijft Campus-Zuid met busverbindingen bereikbaar. Voor de toekomstige bereikbaarheid van Campus-Zuid gaan gemeente Delft en TU Delft op zoek naar innovatieve mogelijkheden van openbaar vervoer in het licht van de rol van TU Delft-Campus als living lab voor mobiliteit.