Metropolitane Fietsroutes

Comfortabel en aantrekkelijk fietsen tussen woon- en werkgebieden

De ambitie van de 21 gemeenten in de metropoolregio is om 250 km aan verbeterde, vernieuwde hoogwaardige fietsroutes aan te leggen. Het doel is het verbinden van woongebieden met de locaties in de regio waar veel mensen werken en bedrijven gevestigd zijn. Door deze uitnodigende fietsroutes tussen belangrijke werklocaties, krijgt de fiets een meer vanzelfsprekende plek als vervoermiddel voor woon-werkverkeer en gaan meer inwoners deze routes gebruiken. Zo fiets je bijvoorbeeld van Greenport Westland naar het centrum van Rotterdam.  Dat verbetert de bereikbaarheid van de regio, vermindert de CO2-uitstoot en het is ook nog eens gezond. 

Fietsgebruik in de lift

Het fietsgebruik in de grote steden zit in de lift. Ook gebruiken meer fietsers de fiets om van en naar school/studie en werk te komen. Sinds 2010 is dit met respectievelijk 13 en 14 procent gestegen. De elektrische fiets wordt steeds vaker gebruikt voor de woon-werkreis verplaatsingen. Iets minder dan een kwart (23%) van alle e-fietskilometers zijn inmiddels voor de woon-werkreis. Bij mensen tot 65 jaar gaat het om 36% van alle e-fietskilometers.
Bron: Onderzoek KiM: Fietsfeiten ‘Nieuwe Inzichten’, oktober 2020

Samenwerking

De 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan routes voor de fietsende forens. De MRDH faciliteert de gemeenten bij het uitwerken van de fietsroutes. In 2018 zijn vier Metropolitane Fietsroutes van in totaal 78 km aangedragen als te realiseren routes. Deze routes brengen de gemeenten en andere wegbeheerders de komende vijf jaar naar een hoger niveau. In oktober 2020 is besloten de verkenning voor vier nieuwe routes van ongeveer 60 km te starten. In het programma werken de wegbeheerders en de MRDH nu aan negen routes in totaal. 

Routes 2018:

Routes 2020:

  • Den Haag HS – Honselersdijk – Naaldwijk (Westland) (15 km)
  • Den Haag CS – Monster – Naaldwijk (Westland) (18 km)
  • (Dordrecht – Zwijndrecht – Hendrik-Ido-Ambacht) –Ridderkerk centrum – Capelle aan den IJssel – Rotterdam centrum e.o. Kralingse Zoom (15 km)
  • Delft – Midden-Delfland – Naaldwijk (Westland) (12 km)

De routes zijn weergegeven op de kaart, te vinden aan de rechterkant van deze pagina. 

Resultaat

De routes krijgen een opknapbeurt en in sommige gevallen worden er ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aangelegd. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een nieuwe fietstunnel ter vervanging van het oversteken bij een verkeersrotonde. Of door het aanleggen van een nieuwe fietsbrug over een autosnelweg heen. Om toekomstbestendige fietsroutes aan te leggen, zetten we in op:

  • Kwaliteit: brede, veilige fietspaden
  • Bereikbaarheid: fietser zoveel mogelijk in de voorrang, comfortabele fietspaden en verlichte route
  • Herkenbaarheid: logisch en direct verloop van de route, gebruik van dezelfde materialen en aanbrengen bewegwijzering
  • Beleving: aandacht voor de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de route
  • Circulariteit: toepassen van duurzame materialen en/of bouwmethode
  • Dier- en natuurvriendelijkheid: gebiedseigen beplanting en natuurvriendelijke verlichting

Meer weten over de inrichtingskwaliteit van Metropolitane Fietspaden? Bekijk dan de infographic hiernaast.

Subsidies

Gemeenten kunnen maximaal 70% subsidie aanvragen bij de MRDH voor het verbeteren van Metropolitane Fietsroutes. 

Dit is een illustratieve infographic over het Programma Metropolitane Fietsroutes

Zo werkt het programma Metropolitane Fietsroutes.