Versterken van het MKB

Uitdagingen voor het MKB

Het MKB is en belangrijke drager van onze regionale economie. Het creëert het overgrote deel van de werkgelegenheid in de regio en het is een belangrijke factor voor de leefbaarheid van steden, dorpen, kernen en wijken. Het MKB kent echter een aantal grote uitdagingen: grote personeelstekorten en stijgende energiekosten.  Om grotere transities, zoals de energietransitie, verduurzaming en digitalisering in de regionale economie te versnellen is het noodzakelijk dat het MKB flexibel is en capaciteit heeft en vrijmaakt om te veranderen. Alleen hebben veel MKB-bedrijven juist moeite om nieuwe ontwikkelingen of technologieën toe te passen in hun bedrijf. De overheid wil daarom ondernemers proactief ondersteunen en activeren om hun bedrijfsvoering te vernieuwen en daarmee toekomstbestendig te maken.  

Verbetering dienstverlening van gemeenten aan het MKB

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt bij aan deze opgave door gemeenten te ondersteunen om hun dienstverlening aan het MKB te verbeteren. Dat doen we aan de ene kant door de samenhang tussen initiatieven te versterken en zo schaalvoordeel te krijgen én aan de andere kant door gericht te werken aan de versterking van het accounthouderschap van gemeenten richting hun MKB-bedrijven. De focus ligt hierbij op toegepaste innovatie.  

De MRDH draagt financieel bij aan initiatieven van individuele gemeenten om hun mkb‘ers te ondersteunen en de lessen te delen met andere gemeenten, onder voorwaarde dat deze initiatieven regionale economische impact hebben of krijgen. 

Project Datawerf 2.0

De MRDH financiert samen met gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland het project Datawerf. Het project is in juni 2023 gestart en duurt in totaal twee jaar. Dit project, uitgevoerd door regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, gaat met een gerichte aanpak de maritieme en maaksector in de provincie Zuid-Holland helpen met digitalisering. Uit onderzoek en een eerder uitgevoerde pilot van het project blijkt dat bedrijven in deze sectoren de stap naar datagedreven werken nog moeilijk maken. Terwijl dit wel nodig is om de internationale marktpositie te versterken en te behouden. 

Activiteiten Datawerf 2.0

Datawerf gaat met onafhankelijke digitale experts innovatieve MKB-bedrijven helpen om hun prille digitale ideeën om te zetten naar concrete digitale business modellen. De experts van Datawerf helpen de bedrijven om nieuwe digitale businessmodellen te creëren, wat kan gaan leiden tot een hogere omzet, betere marges en lagere kosten. Bovendien kan dit helpen om het personeelstekort te verminderen en aantrekkelijker te worden als werkgever. Dit versterkt de marktpositie en draagt bij aan de regionale economie.  
Bedrijven hebben veel data, maar gebruiken deze nog onvoldoende in besluitvorming. Denk aan klantgegevens of data uit het productieproces. Daarnaast is er ook data van externe databronnen die toegankelijk is, zoals waterhoogtes, weersvoorspellingen. Of je kunt abonnementen afsluiten op diverse databases. Datawerf helpt om inzichtelijk te maken welke stappen er genomen moeten worden om deze data om te kunnen zetten in informatie, zodat besluitvorming gebeurt op basis van data in plaats van onderbuikgevoel.  Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld data gebruiken om de levensduur van producten te verlengen of te voorspellen, zodat zij bijvoorbeeld minder kosten maken tijdens een garantieperiode.