Toegankelijkheid van deze website

Toegankelijkheidsverklaring

De MRDH streeft er naar om alle informatie op www.mrdh.nl zo aan te bieden dat iedereen het kan bekijken en gebruiken. De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Onderzoek

Een onafhankelijk bureau test onze website jaarlijks. Uit de test in oktober 2023 blijkt dat de website gedeeltelijk voldoet (niveau B) aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.  Op basis van het testrapport voeren we verbeteringen en aanpassingen door in de content van de website. Onze vorderingen publiceren we op deze pagina en in onze toegankelijkheidsverklaring.  De laatste verklaring is van 14 november 2023.