Bereikbaar Voorne-Putten en haven Rotterdam

gebiedsuitwerking

Werken aan een beter bereikbaar Voorne-Putten

De regio groeit, er wonen, werken en recreëren steeds meer mensen. Meer mensen, betekent meer reizigers. De bereikbaarheid in de metropoolregio staat onder druk. Ook op het eiland Voorne-Putten. Naast goed openbaar vervoer en de fiets is het nodig om de bereikbaarheid over de weg te verbeteren. Daarom onderzoeken de gemeenten Nissewaard, Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis, het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat welke maatregelen nodig zijn.

Files

Op Voorne-Putten hebben automobilisten dagelijks te maken met files op de wegen die aansluiten op de A15. De A15 is dé route om van en naar het eiland te reizen. De A15 is ook de weg die werknemers en goederenvervoerders gebruiken om de haven van Rotterdam te bereiken. De inwoners van het eiland zijn voor de verbinding met Rotterdam, de haven en de overige gemeenten in de metropoolregio afhankelijk van vier oeververbindingen: de Spijkenisserbrug, Hartelbrug, Harmsenbrug en het Stenen Baakplein. De drukte op de wegen (N57, N218) wordt versterkt door de brugopeningen in de spits en storingen van de bruggen. Met de files komen ook de aanrijdtijden van de hulpdiensten onder druk te staan.

“Een goede doorstroming op de weg, en daarmee de zekerheid van de reistijd, is van wezenlijk belang voor de inwoners van Voorne-Putten, die in de regio Rotterdam en in het havengebied werken. Daarom is naast goed openbaar vervoer en fietsvoorzieningen een goed, betrouwbaar en samenhangend netwerk van wegen noodzakelijk.’’ 
~ Bestuurder Simon Fortuyn (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)

Aanpak

De gemeenten op Voorne-Putten, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf, het Rijk en de MRDH werkten aan het in kaart brengen van de bereikbaarheidsknelpunten en mogelijke maatregelen. Het gaat  onder meer om de doorstromingsproblemen op de N57, de aansluiting van de N57 op de A15 en rondom de aansluiting van de A15 met de Hartelbrug (Hartelkruis) en de aansluiting van de N218/N493 (Hartelweg/Groene Kruisweg). Dit onderzoek heeft geleid tot een pakket aan auto-, fiets- en OV maatregelen die het meest effectief zijn om de bereikbaaheid van het eiland en de haven te verbeteren. Naar verwachting nemen Rijk en regiopartijen in het najaar van 2022 een besluit over welke maatregelen nodig zijn en maken zij de eerste afspraken over de financiering en de uitvoering.

’’Het is prettig dat samenwerking loont. Dat betekent voor onze inwoners dat er gewerkt wordt aan een pakket met concrete maatregelen die de bereikbaarheid van deze regio op korte en lange termijn een forse impuls geeft! Dat is hard nodig om deze kansrijke regio ook in de toekomst te laten floreren.’’
~ Wethouder Igor Bal (gemeente Nissewaard)

Impuls voor Voorne-Putten

Bereikbaarheid is nooit een doel op zichzelf. Maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid zijn nodig om ook in de toekomst op Voorne-Putten prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. Dat de bereikbaarheid van Voorne-Putten een impuls nodig heeft, is voor alle partijen duidelijk.

Programma MoVe

De zuidelijke Randstad krijgt er de komende jaren 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn zo’n 240.000 nieuwe woningen nodig. Daarnaast blijven economische sectoren groeien als de Mainport Rotterdam, de Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie in en rond de steden. Met deze groei van bewoners en economie neemt ook de druk op de bereikbaarheid en de beschikbare ruimte toe. In het programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) werken Rijk en Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen aan oplossingen die nodig zijn bij de groei van mobiliteit, economie en verstedelijking. Het verbeteren van de bereikbaarheid op Voorne-Putten is onderdeel van het Programma MoVe.