Nieuwe oeververbindingen regio Rotterdam

Gebiedsuitwerking

Bereikbaarheid optimaal houden

Rotterdam krijgt een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord. Na de Erasmusbrug en Willemsbrug komt er een derde verbinding bij. Goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor de regio Rotterdam. Maar het wordt steeds drukker. Tot 2040 komen er bovendien 50.000 woningen bij om alle nieuwe inwoners te kunnen huisvesten. Daarmee komt de bereikbaarheid onder druk te staan.  Daarom onderzoeken Rijk en regio, waaronder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, in de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam de mogelijkheden voor auto, openbaar vervoer en fiets. 

Beslisinformatie

De uitkomsten van de onderzoeken naar onderstaande maatregelen staan nu in de zogenoemde beslisinformatie. Hierin staat nog geen voorkeursalternatief. Eind 2022 maken de opdrachtgevers van deze MIRT-verkenning de keus voor het voorkeursalternatief.
 

Pakket maatregelen

Om de regio Rotterdam ook in de toekomst goed bereikbaar te houden werken de gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een pakket van maatregelen:

1. een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam;

2. een treinstation Stadionpark;

3. een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom;

4. een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel;

5. maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de Van Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het Knooppunt Ridderkerk;

6. maatregelen op de Algeracorridor.

Al deze maatregelen dragen bij aan een betere bereikbaarheid via de weg en het OV en spelen in op de verstedelijking. Met 50.000 nieuwe woningen is een goede bereikbaarheid belangrijk. Ook dragen de maatregelen bij aan het verbeteren van de leefkwaliteit en het vergroten van kansen voor mensen door een kortere reistijd naar werk en onderwijsinstellingen.

MIRT-traject

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In een zogenaamd MIRT-traject werken de gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle maatregelen stapsgewijs uit. Voor de maatregelen op de Algeracorridor zijn de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Krimpenerwaard betrokken. De MIRT-verkenning bestaat uit een aantal fases: pre-verkenning, analytische fase, beoordelingsfase, voorkeursalternatief, voorkeursbeslissing. Momenteel (2022) werken de partijen aan de beoordelingsfase.

Wat is MoVe?

De zuidelijke Randstad krijgt er de komende jaren 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn zo’n 240.000 nieuwe woningen nodig. Daarnaast blijven economische sectoren groeien als de Mainport Rotterdam, de Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie in en rond de steden. Met deze groei van bewoners en economie neemt ook de druk op de bereikbaarheid en de beschikbare ruimte toe. In het programma MoVe (mobiliteit en verstedelijking) werken rijk en metropoolregio samen aan oplossingen die nodig zijn bij de groei van mobiliteit, economie en verstedelijking.