Versterken Innovatie-ecosysteem

Digitalisering en automatisering versterken de concurrentiekracht van bedrijven en zorgen voor een toename van werkgelegenheid op alle niveaus. Het vraagt om specifieke kennis van nieuwe technologieën nieuwe klanten en nieuwe markten; dit is kennis die de gemiddelde mkb-er niet zelf in huis heeft, maar in toenemend mate samen met ander partijen wordt ontwikkeld. Nieuwe technologie beteken veel voor onze toekomstige bereikbaarheid. Het maakt toekomstige ontwikkelingen en vervoerssystemen efficiënter, rendabele en duurzamer. Belangrijk dus om in te spelen op technische en organisatorische vernieuwing. Zoals automatisch vervoer, innovatieve mobiliteitsdiensten en de mogelijkheden van big data.