Herstel van OV

Project

Goed OV voor reizigers van nu en later

Het openbaar vervoer is van essentieel belang voor de inwoners van de metropoolregio. Van wonen naar werk of studie, naar familie, vrienden of er lekker op uit: we kunnen niet zonder bus, tram of metro. En toch kwam het OV de afgelopen jaren onder druk te staan. De coronacrisis,  met veel minder reizigers, de gestegen energiekosten en het gebrek aan personeel, trokken een wissel op de financiële middelen van de vervoerbedrijven in de regio: RET, HTM en EBS.

Alle drie hebben ze een concessie om openbaar vervoer te leveren. De uitgangspunten zijn gelijk: de vervoerbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten- en opbrengsten. Maar de financiële opgave van de afgelopen jaren was zo groot dat de vervoerders aanklopten bij de MRDH. Die steunde de vervoerbedrijven tijdens de coronacrisis al met 379 miljoen euro bovenop de gewone exploitatiesubsidies. Ondanks dat er veel minder reizigers waren, bleef daardoor toch bijna de hele dienstverlening intact.

Maar er is meer nodig om van herstel naar nieuw perspectief te komen voor de drie vervoerbedrijven.

In deze korte film leggen we uit voor welke opgaven de vervoerbedrijven en de MRDH staan.

In deze film vertellen we hoe we dat gaan oplossen.

Op 15 november besloot de bestuurscommissie Vervoersautoriteit over plannen die perspectief bieden op het openbaar vervoer dat de metropoolregio nodig heeft. Op 15 december is het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ermee akkoord gegaan om, tot 2030, 145 miljoen euro te reserveren voor de exploitatie van het OV.