Subsidies t/m 2017

Vaststelling subsidies t/m 2017

Let op: Op 1 januari 2018 is een nieuwe Subsidieverordening Vervoersautoriteit in werking getreden. De informatie hieronder geldt alleen voor de subsidies die tot en met 2017 zijn aangevraagd.

De Vervoersautoriteit van de MRDH verleent subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. Tot en met 2017 werden de subsidies door het voormalige Stadsgewest Haaglanden en de voormalige stadsregio Rotterdam, en in de periode 2015 tot en met 2017 door de MRDH. Enige tientallen subsidies uit deze periode moeten nog worden vastgesteld. Voor die vaststelling geldt de regeling waaronder de subsidie is beschikt:

Voor declaraties en eindverantwoordingen gelden de voorwaarden in de beschikkingsbrief. In geval van vragen kunt u contact opnemen met subsidie@mrdh.nl.