Openbaar vervoer

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 21 regiogemeenten. Steeds meer mensen komen naar de regio om te wonen, werken en recreëren. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit daardoor met 3% per jaar.  Samen met de vervoerders werkt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan mogelijkheden om de reizigersgroei in het OV op te vangen. We zetten in op het verkorten van de reistijd met het OV, meer capaciteit in het OV en de transitie van auto naar OV, de fiets of een combinatie hiervan. Lees er meer over in de Kadernota OV.