Innovatieprogramma voor gemeenten

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) startte samen met YES!Delft een programma om gemeentelijke uitdagingen te koppelen aan technologische innovaties van startups. Samen werken YES!Delft en MRDH aan een innovatieplatform voor alle 23 gemeenten in de regio.

Schaalbare oplossingen

Opbrengsten van dit programma zijn (schaalbare) oplossingen die  besparingen opleveren voor gemeenten of een verbetering van de leefomgeving van de inwoners. Daarnaast versterkt het het startup-netwerk binnen de gemeenten en vergroot het de kennis over de wijze waarop gemeenten startups beter kunnen bedienen. Hiertoe worden gemeenten in 2020 ook rechtstreeks aangesloten op het start-up-netwerk van YES!Delft. 

Gemeenten als eerste klant

Gemeenten kunnen in dit programma met hun uitdagingen aan de slag via een challenge of een techlab. Bij een challenge wordt gezocht naar bestaande mogelijke technologische oplossingen voor de uitdaging van de gemeente(n). Een techlab is de ontwikkeling of combinatie van nieuwe technologieën (prototypen). De gemeenten tonen eigenaarschap door mee te denken over de probleemdefinitie, een testbed aan te bieden via een (betaalde) pilot en na te denken over de mogelijkheden om op te treden als eerste klant.  Zo maken gemeenten dus kennis met innovatieve technieken.

De resultaten van dit programma kun je vinden op https://www.mrdh-cityofthefuture.nl