City of the Future

Innovatie

Innovatieprogramma voor gemeenten

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) startte samen met YES!Delft een programma om gemeentelijke uitdagingen te koppelen aan technologische innovaties van startups. Samen werken YES!Delft en MRDH aan een innovatieplatform voor alle 21 gemeenten in de regio.

Schaalbare oplossingen

Opbrengsten van dit programma zijn (schaalbare) oplossingen die  besparingen opleveren voor gemeenten of een verbetering van de leefomgeving van de inwoners. Daarnaast versterkt het het startup-netwerk binnen de gemeenten en vergroot het de kennis over de wijze waarop gemeenten startups beter kunnen bedienen. Hiertoe worden gemeenten in 2020 ook rechtstreeks aangesloten op het start-up-netwerk van YES!Delft. 

Gemeenten als eerste klant

Gemeenten kunnen in dit programma met hun uitdagingen aan de slag via een challenge of een techlab. Bij een challenge wordt gezocht naar bestaande mogelijke technologische oplossingen voor de uitdaging van de gemeente(n). Een techlab is de ontwikkeling of combinatie van nieuwe technologieën (prototypen). De gemeenten tonen eigenaarschap door mee te denken over de probleemdefinitie, een testbed aan te bieden via een (betaalde) pilot en na te denken over de mogelijkheden om op te treden als eerste klant.  Zo maken gemeenten dus kennis met innovatieve technieken.

De resultaten van dit programma kun je vinden op https://www.mrdh-cityofthefuture.nl  

Startup Radar MRDH

Startups en scaleups zijn bedrijven die snel groeien en zorgen voor een toename van onder andere werkgelegenheid, innovatie en concurrentievermogen. Ze zijn belangrijk voor het vernieuwen van de economie in de metropoolregio. Om inzicht te krijgen in het ecosysteem van startups en scaleups in de regio, heeft de MRDH de ‘Startup Radar MRDH’ laten opstellen. Dit is onderdeel van het programma City of the future, hét programma om gemeentelijke uitdagingen te koppelen aan technologische innovaties van startups.  De Startup Radar MRDH brengt beschikbare technologieën op een aantal domeinen en het startup-ecosysteem geografisch in beeld. Daarnaast deelt het onderzoek trends technologische ontwikkelingen.  Uit het onderzoek blijkt dat startups zich niet alleen vestigen in Rotterdam, Den Haag en Delft. In de  gehele regio zijn startups – in verschillende fasen – actief.  Deze Startup Radar MRDH dient als een ‘routekaart’  die gaat helpen om eerder bij de oplossingen te kunnen komen. Verder kan deze Radar voor gemeenten ook (nieuwe) ideeën genereren voor uitdagingen die technologisch kunnen worden opgelost. 

Daarnaast hebben gemeente Rotterdam en de MRDH een onderzoek laten uitvoeren naar het start- en scaleup-klimaat in de metropoolregio. De scaleup monitor toont een aantal zorgelijke ontwikkelingen aan. Zo is het aantal scaleups in de gehele metropoolregio sterk afgenomen. Ook is het aandeel scaleups ten opzichte van het totaal aantal bedrijven gedaald en zijn er aanzienlijk minder jonge scaleups (< 5 jaar) dan in 2017 en 2018. Een eenduidige verklaring voor de afname, of stilstand van de groei van, (jonge) scaleups in de regio is lastig te formuleren.

Kunt u de pop-up teksten in de kaart niet lezen? Klik dan hier.