Delft

Delft

Project: Handhaving fietsparkeren

Nederlandse gemeenten zijn succesvol in het stimuleren van fietsgebruik. Alleen dit leidt vaak tot een tekort aan fietsenstallingen in de binnensteden. Dit tekort kan oplopen tot wel 2.000 stallingsplaatsen. Wanneer de stallingen vol zijn, worden de fietsen geparkeerd op straten en trottoirs. Dat zorgt niet alleen voor een rommelig straatbeeld en minder ruimte voor voetgangers, ook nood- en hulpdiensten ervaren er hinder van omdat zij moeilijk langs de geparkeerde fietsen komen. Daarom gingen gemeenten Delft en Den Haag op zoek naar passende alternatieven om fietsparkeren te handhaven, zonder daarbij het fietsgebruik te ontmoedigen.

Lees meer