Scaleup & startup monitor en innovatie-ecosysteem

Samen met gemeente Rotterdam gaf de MRDH opdracht aan ECE Erasmus om de huidige situatie van startups en scaleups binnen het innovatie-ecosysteem van de metropoolregio Rotterdam Den Haag te monitoren. Verder is gevraagd om inzicht te geven in de voortgang, hiaten en mogelijkheden van het innovatie-ecosysteem binnen de metropoolregio.

Scaleups

De scaleup monitor toont een aantal zorgelijke ontwikkelingen aan. Zo is het aantal scaleups in de gehele metropoolregio sterk afgenomen. Ook is het aandeel scaleups ten opzichte van het totaal aantal bedrijven gedaald en zijn er aanzienlijk minder jonge scaleups (< 5 jaar) dan in 2017 en 2018. Een eenduidige verklaring voor de afname, of stilstand van de groei van, (jonge) scaleups in de regio is lastig te formuleren.

Startups

Uit de startup monitor blijkt dat er een groot aantal startups actief is binnen de regio, maar deze startups ervaren moeite om door te groeien. Dit lijkt met name het geval te zijn bij startups in de sectoren Informatie en communicatie en Specialistische zakelijke diensten.

Innovatie-ecosysteem

De vier belangrijkste elementen van een innovatie-ecosysteem zijn:

  • toegang tot talent
  • toegang tot kapitaal
  • toegang tot markten
  • bevorderende beleidsomgeving

De overheid speelt een sleutelrol in het innovatie-ecosysteem, omdat zij obstakels voor innovatie weg kan nemen. Dit kan onder andere door:

  • het aanpassen/aanscherpen van regelgeving en standaarden, waar nodig
  • het stimuleren van netwerken die focussen op het realiseren van bedrijfsontwikkelingen in specifieke sectoren of technologie├źn
  • het bevorderen van een constante innovatie-cultuur en de cultivering van ondernemerschap