Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

Project:  Parkeerdruk meten

Gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag hebben te maken met parkeerdruk. Een te hoge parkeerdruk leidt tot een slechtere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De uitdaging is om voor de probleemgebieden binnen deze gemeenten de parkeerdruk in kaart te brengen: wat is de parkeercapaciteit en wat is de actuele bezetting van de parkeervoorzieningen? Op basis daarvan kunnen de gemeenten dan beter parkeerbeleid maken en kunnen ze bij klachten of meldingen sneller zien wat er aan de hand is. Bestaande methoden zijn te onnauwkeurig, te duur of niet schaalbaar genoeg. Daarom werken de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg binnen dit project samen met YES!Delft om een technologische oplossing te vinden.

Lees meer