Onze regionale ambitie

Onze regionale ambitie

Ambities op verschillende niveaus

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een toekomstbestendige regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. We willen een regio waar mensen prettig wonen, werken, verblijven en recreëren. Nu en in de toekomst. Onderzoek toont aan dat 58% van het verkeer hier zowel haar herkomst alsook bestemming heeft. Daarnaast vindt 16% van het verkeer in de regio gemiddeld gezien binnen de eigen gemeentegrenzen plaats. Het terugbrengen van de CO₂-uitstoot door verkeer met 30% in 2025 is daarom een belangrijke ambitie in het mobiliteitsbeleid. Onze regionale ambitie sluit aan bij het akkoord van Parijs (2015), het Nationale klimaatakkoord (2019) en de lokale ambities van de gemeenten. 

Infographic van de ambitie: Samenwerken aan een toekomstbestendige regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. We hebben de ambitie gesteld om 30% van de CO2-uitstoot in 2025 te reduceren. Hiermee sluiten we aan bij de transitie naar duurzame mobiliteit die zowel lokaal, regionaal als nationaal is ingezet. 58% van het verkeer in de regio heeft hier zowel een herkomst als een bestemming. 16% van het verkeer valt gemiddeld gezien binnen de eigen gemeentegrens plaats.

Informatie over het verkeer in onze regio. Klik op de afbeelding voor het bekijken van een vergroting.

Kunt u de inhoud van de infographic niet lezen? Bekijk de tekst op deze pagina

Met de uitvoering van de ambitie stimuleren de gemeenten de transitie naar duurzame mobiliteit die zowel lokaal, regionaal, nationaal als mondiaal is ingezet. De ambitie staat echter onder druk, want het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de metropoolregio stijgt de komende jaren sterk. Daarom is mobiliteitstransitie noodzakelijk. Er zijn signalen dat die transitie op gang komt. Zo groeit het aantal fietsers op de fietspaden in de regio, stijgt het gebruik van deelmobiliteit en neemt het autobezit onder jongeren af. Met het Programma duurzame mobiliteit ondersteunen de gemeenten deze bredere transitie waarin bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, verkeersveiligheid en verstedelijking belangrijke pijlers zijn.

Illustratie die de ambities op verschillende niveaus weergeeft. Zo zijn er ambities op het niveau van de Verenigde Naties (Akkoord van Parijs), Europese Unie (klimaatneutraliteit in 2050), nationaal (Klimaatakkoord), MRDH en lokaal(verschillende variaties van klimaatneutraal in 2030 tot 2050).

Deze infographic laat zien dat er op verschillende niveaus ambities zijn voor het klimaat. Klik op de afbeelding om een vergroting te bekijken.

Kunt u de inhoud van de infographic niet lezen? Bekijk de uitgeschreven tekst op deze pagina

Tijdlijn

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015