Ambities op verschillende niveaus

De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een toekomstbestendige regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. We willen een regio waar mensen prettig wonen, werken, verblijven en recreëren. Nu en in de toekomst. Het terugbrengen van de CO₂-uitstoot door verkeer met 30% is daarom een belangrijke ambitie in het mobiliteitsbeleid. Onze regionale ambitie sluit aan bij het akkoord van Parijs (2015), het Nationale klimaatakkoord (2019) en de lokale ambities van de gemeenten. Met de uitvoering van de ambitie stimuleren de gemeenten de transitie naar duurzame mobiliteit die zowel lokaal, regionaal, nationaal als mondiaal is ingezet. 

De ambitie staat echter onder druk, want het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de metropoolregio stijgt de komende jaren sterk. Daarom is mobiliteitstransitie  noodzakelijk. Er zijn signalen dat die transitie op gang komt. Zo groeit het aantal fietsers op de fietspaden in de regio, stijgt het gebruik van deelmobiliteit en neemt het autobezit onder jongeren af. Met het Programma duurzame mobiliteit ondersteunen de gemeenten deze transitie.

Tijdlijn

juni 2021

2021

2020

2019

2018

2016

2015