Regio zet in op meer samenwerking bij invoering ZE-zones stadslogistiek

04 juli 2024

Ondernemers mogen het centrum van Den Haag, Delft en Rotterdam alleen nog maar in met uitstootvrije voertuigen. Dat is de situatie vanaf januari 2025 als deze gemeenten een zero-emissiezone voor stadslogistiek invoeren. Deze zero-emissiezones (ZE-zones) hebben natuurlijk ook effect op de rest van de metropoolregio. Een ondernemer uit Pijnacker-Nootdorp die levert aan bedrijven in het centrum van Delft zal ook de overstap moeten maken naar een emissievrije bedrijfswagen. De 21 gemeenten stemmen daarom in een Plan van Aanpak af hoe ze de ongewenste effecten voor de regio minimaliseren en de positieve effecten verzilveren. Hiermee ontstaat een gelijk speelveld voor ondernemers en wordt het draagvlak voor ZE-zones vergroot.

Plan van Aanpak ZE-zones

Communicatie richting ondernemers die leveren in ZE-zones is belangrijk. Daarom gaan gemeenten hier regionaal in optrekken. Zo bereiken de gemeenten niet alleen de ondernemers uit hun gemeente, maar ook ondernemers die actief zijn in de gemeente en ergens anders gevestigd zijn.

Logistieke hubs en laadinfrastructuur

In het Plan van Aanpak ZE-zones staat dat gemeenten streven naar regionale locaties voor logistieke hubs. Zodat ondernemers het overhevelen van goederen van een grotere (diesel)vrachtauto naar een kleiner uitstootvrij busje kunnen doen. In het Plan van Aanpak stemmen gemeenten met elkaar geschikte locaties af zodat een goed netwerk ontstaat en realiseren gemeenten gezamenlijk laadinfrastructuur. 

Eenduidig beleid ontheffingen

In sommige gevallen kunnen ondernemers een ontheffing voor het inrijden van de ZE-zone met een diesel- of benzinevoertuig aanvragen. De gemeenten streven naar eenduidigheid bij de regels hiervoor en een regionale geldigheid van deze ontheffingen. 

55 procent minder CO2-uitstoot in 2030

Verduurzaming van logistiek is één van de drie kansen voor duurzame mobiliteit waar de gemeenten in de MRDH zich op richten om bij te dragen aan de nationale en Europese doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030. Het schoner maken van logistiek, zoals de invoering van Zero Emissiezones (ZE) kan ervoor zorgen dat de uitstoot door mobiliteit in de metropoolregio met 24% afneemt (CE Delft, 2023). De MRDH heeft een rol als aanjager van deze regionale samenwerking, is facilitator en kennismakelaar. De acties liggen (deels) bij gemeenten zelf in het maken van beleid- en regelgeving.