Innovatielabs en projecten

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag willen de ontwikkeling van digitale toepassingen zoals 5G en quantumtechnologie stimuleren. Deze toepassingen en technologie kunnen een oplossing bieden voor vraagstukken die in de regio spelen. Ook wil het ondernemers bewust maken van de gevaren van cybercriminaliteit en het belang van cyberweerbaarheid. Daarom droeg de MRDH de afgelopen jaren bij aan het opzetten van innovatielabs (proeftuinen) en zette het samen met Security Delta een cyberweerbaarheidscentrum op voor  bedrijven uit de Life Sciences en Health sector. 

Digitale innovatielabs

Eerdere projecten waaraan MRDH heeft gewerkt of bijgedragen:

Quantum Ecosysteem Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft een zeer gunstige uitgangspositie voor quantumtechnologie door de aanwezigheid van verschillende kennisinstellingen en snelgroeiende bedrijven. De regio behoort hierdoor tot de mondiale top qua onderzoek en startende bedrijven in quantumtechnologie. Om deze gunstige positie te behouden en te versterken is het van belang dat het ecosysteem voor quantumtechnologie sterk is. De drie aanwezige quantumprogramma’s in Zuid-Holland, Quantum Delft, Quantum Leiden en Quantum for Business werken om die reden sinds begin 2023 intensiever samen. Zij doen dit onder leiding van een programmanager. Zij koppelt bedrijven, onderzoekers en andere organisaties aan het juiste programma en bouwt aan een sterk netwerk met onder andere het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheden. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden dragen financieel bij. Meer lezen Voor contact met de programmamanager Josepha van Kollenburg: info@quantumdelft.nl

MobilityHUB Dutch Fresh Port Barendrecht

Eind 2022 heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een bijdrage verleend aan het living lab MobilityHUB van Dutch Fresh Port in Barendrecht. Dutch Fresh Port houdt zich bezig met verslogistiek, maar wil dit graag slimmer, schoner en efficiënter doen. Bijvoorbeeld met duurzame voertuigen op stroom of waterstof. Maar waar kunnen ze opladen of waterstoftanken? Investeringen op eigen terrein zijn kostbaar. In het living lab MobilityHUB komen deze innovaties samen en hoeven de bedrijven dit niet ieder voor zich te realiseren. 

Een andere uitdaging is de bereikbaarheid van de Dutch Fresh Port voor personeel. Via de MobilityHUB kunnen werknemers deelvervoer van en naar de verschillende bedrijven kiezen. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en vermindering van de CO2-uitstoot, want minder verkeer over het terrein. Ook het bundelen van het overslaan van gekoelde versproducten in een reeferhub met getemporiseerde containers op één plek draagt hieraan bij.

Software moet ervoor zorgen dat het reserveren en het overladen van de juiste goederen goed loopt. Digitalisering is ook een vereiste om het laden en tanken van alle bedrijfsvoertuigen op DFP op één centrale plek goed te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan een reserverings- en afrekensysteem voor de laadpalen -en pompen. 
De innovaties die ontstaan in het living lab MobilityHUB zijn ook nuttig voor andere gemeenten en bedrijven in de regio. De MRDH ondersteunt de MobilityHUB met een projectbijdrage van €410.000,-

Meer weten? Kijk op de website van de MobilityHUB

Intelligentste fietspad van Nederland 

Op TU Delft Campus is een intelligent stuk fietspad aangelegd dat in kaart brengt hoeveel verkeer met welke snelheid op welk moment erover heen komt. De ondergrondse sensoren in de wegelementen van het bedrijf PlasticRoad, vormen een aanvulling op de bovengrondse sensoren die al in werking zijn op de campus. De innovatieve sensoren en unieke combinatie van metingen die plaatsvindt, maken dit het meest intelligente fietspad van Nederland. Het project levert cruciale informatie op over het gedrag van weggebruikers die wordt ingezet om de bereikbaarheid van steden van de toekomst slimmer en efficiënter te organiseren. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een financiële bijdrage geleverd om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken omdat hiermee ook andere gemeenten dan Delft kunnen profiteren van de kennis en ervaringen. Ook kan de techniek van het fietspad bijdragen aan het oplossen van bereikbaarheidsproblemen in de metropoolregio. Het project is totstand gekomen door een samenwerking van twee fieldlabs, Mobility Innovation Centre Delft en Delft On Internet of Things. De eerste inzichten zijn in juni 2022 gepresenteerd en zijn positief.

Samenwerken aan quantumcomputer

Met quantumtechnologie is de bouw van computers met een enorme rekenkracht mogelijk. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld heel snel de logistieke planning in de Rotterdamse haven op orde te krijgen en gevoelige metingen te doen van natuurverschijnselen. Zes bedrijven bouwen in het project ImpaQT Delft aan een quantumcomputer. Iedere partij maakt een onderdeel, bijvoorbeeld de processoren of de connectiekabels. Uniek in Nederland, want zo’n samenwerking was er nog niet. Meestal was de bouw van een dergelijke computer in één hand en was er geen sprake van samenwerking. InnovationQuarter koppelt de bedrijven aan grote eindgebruikers, MRDH draagt financieel bij. Ontwikkeling en versnelling van Quantumtechnologie is één van de ambities uit de Groeiagenda Zuid-Holland. Ook de provincie Zuid-Holland en Quantum Delta NL dragen bij aan het project dat in november 2021 van start is gegaan. 

Cybercriminaliteit

Het aantal cyberaanvallen is in de afgelopen jaren fors gestegen. 20 procent van de mkb’ers krijgen te maken met een succesvolle cyberaanval blijkt uit cijfers van Economic Board Zuid-Holland. Toch zien ondernemers nog niet altijd de noodzaak om zich te beveiligen tegen cybercriminaliteit. Security Delta (HSD) is daarom een programma gestart om de cyberweerbaarheid van ondernemers in zes essentiële sectoren in de regio Zuid-Holland te vergroten.  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een financiële bijdrage geleverd aan het programma.

Cyberweerbaarheidscentrum Life & Sciences

Life & Sciences is een groot en belangrijk cluster in Zuid-Holland met zo’n 200.000 banen en bijna 18.000 bedrijven. De sector is sterk vertegenwoordig in Den Haag, Delft en Rotterdam. De sector maakt veel gebruik van data (zoals patiëntengegevens) en Artificial Intelligence. Maar ook bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of producten is beveiliging tegen het stelen van data, zoals intellectueel eigendom, van belang. In deze sector zet HSD in nauwe samenwerking met vele partijen uit het veld de basis op voor een cyberweerbaarheidscentrum. Een loket waar ondernemers en instellingen terecht kunnen voor informatie om cyberaanvallen te voorkomen. Een kwartiermaker gaat de start van dit centrum vormgeven. Deze aanpak voert HSD al uit in de tuinbouwsector en wil zij mogelijk ook voor andere sectoren opzetten.