Eerste inzichten intelligent fietspad

27 juni 2022

Verlichting die alleen aangaat als een fietser voorbijkomt, of groen licht bij regen. Maar ook: wanneer is het spitsuur op een fietspad en hebben de weersomstandigheden invloed op de verkeersveiligheid? Het slimme fietspad op de TU Delft kan al deze zaken regelen en meten. Het fietspad is in december 2021 aangelegd als proef. Inmiddels is het een half jaar later, en de eerste testresultaten zijn positief. Alle sensoren werken goed en de informatie komt goed door.

Het registreren van reizigersstromen om voorspellingen te doen: dat is waar het intelligente fietspad op de TU Delft Campus op toegerust is. In een recente bijeenkomst van het Mobility Innovation Centre Delft (MICD) met de MRDH-gemeenten zijn de eerste inzichten gedeeld.

Een strook van 25 meter fietspad is voorzien van een uitgebreid boven- en ondergronds monitoringsysteem. De data die dat oplevert bieden onderzoekers en ontwikkelaars nieuwe kennis en inzichten om onze fietsnetwerken nog beter te ontwerpen en om het fietsverkeer slimmer te managen. Fietsen is al een heel ‘groene’ manier om je te verplaatsen. Maar de infrastructuur kan ook duurzaam: het nieuwe stuk fietspad is gemaakt van gerecycled plastic. De speciale constructie in de losse elementen zorgt voor tijdelijke waterberging en gestage infiltratie in de bodem.

Proeftuin

Het project is medegefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De 23 gemeenten ondersteunen proeftuinen waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe verbindingstechnologieën en de verwerking van data. Ook kan het fietspad oplossingen bieden voor het bereikbaar houden van de regio. 

Sensoren

De brede set aan sensoren boven, in en onder het fietspad meten het weer, de toestand van het wegdek en het verkeer over het fietspad. Niet alleen wordt het aantal voorbijgangers gemeten, maar ook of het een fietser, scooter of voetganger betreft, met welke snelheid zij passeren en welke kant zij op gaan. De eerste inzichten zijn veelbelovend: de sensoren werken naar behoren en laten zien waar er tijdens piektijden knelpunten ontstaan. Wetenschappers aan de TU Delft willen daarnaast nog veel meer informatie uit de data halen. Zo lopen er verschillende onderzoeken om met kunstmatige intelligentie de verkeerssituatie over een kortere of langere periode te voorspellen en naar het gebruik van prognoses om het (fiets)verkeersmanagement proactief te maken.

Data delen en combineren

MICD directeur Sascha Hoogendoorn-Lanser: "De sensordata van het intelligente fietspad zijn ook waardevol voor andere platforms. Denk aan het delen van data met bijvoorbeeld systemen voor openbare verlichting, die alleen aangaat als er daadwerkelijk fietsers voorbijkomen. Of fietsers krijgen groen licht bij slechte weersomstandigheden. Juist het combineren van verschillende data geeft waardevolle informatie. Bijvoorbeeld over verkeersveiligheid in relatie tot weersomstandigheden: kunnen we een verband ontdekken tussen bijna-ongelukken en slecht weer? Maar er zijn nog veel meer dwarsverbanden te bedenken die we in beeld hopen te krijgen."

Digital Twin

Alle data wordt opgeslagen in een Outdoor Mobility Digital twin: een digitale weergave van de TU Delft Campus, waarbij de verkeerssituatie zowel real time inzichtelijk is, als achteraf geanalyseerd kan worden. Sascha Hoogendoorn-Lanser: "We hebben laten zien dat je op een zeer gedetailleerd niveau reizigersgedrag kunt analyseren. In een interessante discussie met een aantal deelnemers hebben we de relevantie van dergelijke data in relatie tot het inrichten van steden besproken. Uiteraard is de hoogste mate van privacy, net als data security, essentieel. Hier besteden we bij de TU Delft veel aandacht aan."

Testen met 5G

Een ander MICD-onderzoek dat binnenkort start, richt zich op de stressbeleving van fietsers: met het gebruik van hartslagmeters worden stressvolle situaties herkend. Het analyseren van de condities waaronder meer stress optreedt, bijvoorbeeld meer drukte of tijdelijke wegwerkzaamheden, kan bijdragen aan het bedenken van oplossingen voor deze knelpunten. Voor het uitbreiden van de bestaande toepassingen en het snel en betrouwbaar verwerken van de enorme hoeveelheden data, wordt volgend jaar met de 5G-netwerktechnologie van Do IoT Fieldlab getest.

Meer informatie

Meer weten over het intelligente fietspad of andere onderzoeken voor de inrichting van toekomstige steden? Kijk dan op de site van het Mobility Innovation Centre Delft.

Bekijk hier de animatie