Samen bouwen aan quantum ecosysteem in Zuid-Holland

19 december 2022

De drie quantumprogramma’s in Zuid-Holland, Quantum Delft, Quantum Leiden en Quantum for Business gaan intensiever samenwerken om de positie van Zuid-Holland op het gebied van quantumtechnologie te versterken. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ondersteunt met een financiële bijdrage van €100.000,- voor het aanstellen van een regionaal programmamanager. Ook de provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag, Rotterdam, Leiden en Delft dragen financieel bij aan het project. Daarnaast was InnovationQuarter betrokken bij het schrijven van het projectplan.

Wat is quantum?

Quantumtechnologie biedt kansen voor een breed scala aan (maatschappelijke) toepassingen, omdat een quantumcomputer op een veel snellere manier berekeningen maakt dan een klassieke computer. Zo draagt quantumtechnologie bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en biedt het kansen om medische behandelingen te personaliseren. Ook maakt quantumtechnologie sneller en veiliger internet mogelijk.
Eerder ondersteunde de MRDH al de bouw van een quantumcomputer. Investeren in de technologie draagt bij aan het versnellen van de digitale transitie in de metropoolregio en stimuleert innovatie en economische groei. Een van de doelen uit de Strategische Agenda van de MRDH. Ook in de Groeiagenda Zuid-Holland neemt quantumtechnologie een plek in.

Waarom samenwerken?

Zuid-Holland heeft een zeer gunstige uitgangspositie voor quantumtechnologie door de aanwezigheid van verschillende kennisinstellingen en snelgroeiende bedrijven. De regio behoort hierdoor tot de mondiale top qua onderzoek en startende bedrijven in quantumtechnologie. Om deze gunstige positie te behouden en te versterken is het van belang dat het ecosysteem voor quantumtechnologie sterk is. En dat daarnaast het bedrijfsleven, belangenorganisaties en kennisinstellingen goed samenwerken op dit vlak. 

Programmamanager

De drie quantum programma’s, Quantum Delft (verbonden aan TU Delft), Quantum Leiden (verbonden aan Universiteit Leiden) en Quantum for Business (Europees non-profit platform voor topbedrijven in de quantumtechnologie en gevestigd in Delft) zien kansen om intensiever met elkaar én met andere partijen samen te werken. Ook willen zij onder andere hun programma’s meer op elkaar afstemmen. Programmamanager Josepha van Kollenburg gaat aan de slag om bedrijven, onderzoekers en andere organisaties aan het juiste programma te koppelen en een sterk netwerk op te bouwen met onder andere het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheden.   
Ook de deelnemende gemeenten gaan nauw(er) samenwerken met de drie Quantumprogramma’s. Zo laat de gemeente Den Haag in beeld brengen welke samenwerkingen tussen gemeente en quantumtechnologiebedrijven er zijn en voor welke sectoren in de gemeente de technologie relevant is.

Activiteiten en contact

De programmamanager zal daarnaast pilotprojecten opzetten en regelmatig netwerkbijeenkomsten en evenementen organiseren voor kennisuitwisseling en om samenwerking verder te bevorderen. Voor bedrijven die zich willen oriënteren op de mogelijke toepassingen van quantumtechnologie is de programmamanager het eerste aanspreekpunt. Voor contact met de programmamanager Josepha van Kollenburg kun je mailen naar info@quantumdelft.nl.