Digitale innovatielabs en projecten

De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag willen de ontwikkeling van digitale toepassingen zoals 5G en quantumtechnologie stimuleren. Deze toepassingen en technologie kunnen een oplossing bieden voor vraagstukken die in de regio spelen. Ook wil het ondernemers bewust maken van de gevaren van cybercriminaliteit en het belang van cyberweerbaarheid. Daarom droeg de MRDH de afgelopen jaren bij aan het opzetten van innovatielabs (proeftuinen) en zette het samen met Security Delta een cyberweerbaarheidscentrum op voor  bedrijven uit de Life Sciences en Health sector. 

Digitale innovatielabs

Eerdere projecten waaraan MRDH heeft gewerkt of bijgedragen:

Intelligentste fietspad van Nederland 

Op TU Delft Campus is een intelligent stuk fietspad aangelegd dat in kaart brengt hoeveel verkeer met welke snelheid op welk moment erover heen komt. De ondergrondse sensoren in de wegelementen van het bedrijf PlasticRoad, vormen een aanvulling op de bovengrondse sensoren die al in werking zijn op de campus. De innovatieve sensoren en unieke combinatie van metingen die plaatsvindt, maken dit het meest intelligente fietspad van Nederland. Het project levert cruciale informatie op over het gedrag van weggebruikers die wordt ingezet om de bereikbaarheid van steden van de toekomst slimmer en efficiënter te organiseren. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een financiële bijdrage geleverd om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken omdat hiermee ook andere gemeenten dan Delft kunnen profiteren van de kennis en ervaringen. Ook kan de techniek van het fietspad bijdragen aan het oplossen van bereikbaarheidsproblemen in de metropoolregio. Het project is totstand gekomen door een samenwerking van twee fieldlabs, Mobility Innovation Centre Delft en Delft On Internet of Things. De eerste inzichten zijn in juni 2022 gepresenteerd en zijn positief.

Samenwerken aan quantumcomputer

Met quantumtechnologie is de bouw van computers met een enorme rekenkracht mogelijk. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld heel snel de logistieke planning in de Rotterdamse haven op orde te krijgen en gevoelige metingen te doen van natuurverschijnselen. Zes bedrijven bouwen in het project ImpaQT Delft aan een quantumcomputer. Iedere partij maakt een onderdeel, bijvoorbeeld de processoren of de connectiekabels. Uniek in Nederland, want zo’n samenwerking was er nog niet. Meestal was de bouw van een dergelijke computer in één hand en was er geen sprake van samenwerking. InnovationQuarter koppelt de bedrijven aan grote eindgebruikers, MRDH draagt financieel bij. Ontwikkeling en versnelling van Quantumtechnologie is één van de ambities uit de Groeiagenda Zuid-Holland. Ook de provincie Zuid-Holland en Quantum Delta NL dragen bij aan het project dat in november 2021 van start is gegaan. 

Cybercriminaliteit

Het aantal cyberaanvallen is in de afgelopen jaren fors gestegen. 20 procent van de mkb’ers krijgen te maken met een succesvolle cyberaanval blijkt uit cijfers van Economic Board Zuid-Holland. Toch zien ondernemers nog niet altijd de noodzaak om zich te beveiligen tegen cybercriminaliteit. Security Delta (HSD) is daarom een programma gestart om de cyberweerbaarheid van ondernemers in zes essentiële sectoren in de regio Zuid-Holland te vergroten.  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een financiële bijdrage geleverd aan het programma.

Cyberweerbaarheidscentrum Life & Sciences

Life & Sciences is een groot en belangrijk cluster in Zuid-Holland met zo’n 200.000 banen en bijna 18.000 bedrijven. De sector is sterk vertegenwoordig in Den Haag, Delft en Rotterdam. De sector maakt veel gebruik van data (zoals patiëntengegevens) en Artificial Intelligence. Maar ook bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of producten is beveiliging tegen het stelen van data, zoals intellectueel eigendom, van belang. In deze sector zet HSD in nauwe samenwerking met vele partijen uit het veld de basis op voor een cyberweerbaarheidscentrum. Een loket waar ondernemers en instellingen terecht kunnen voor informatie om cyberaanvallen te voorkomen. Een kwartiermaker gaat de start van dit centrum vormgeven. Deze aanpak voert HSD al uit in de tuinbouwsector en wil zij mogelijk ook voor andere sectoren opzetten.