Netwerkbijeenkomsten

Kennisdelen

Delen ervaringen en best practices

Samenwerken maakt sterker, dat geldt voor de hele metropoolregio en absoluut voor campussen in de regio. Er vinden veel ontwikkelingen plaats op vlakken waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan innovaties en het nauwer verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt.

Deze campussen richten zich op verschillende sectoren, zoals digitalisering, agrifood en groene energie. Maar bevinden zich ook in verschillende fasen: van idee, tot volgroeide campus toe aan uitbreiding en alles hier tussen in. Dit zorgt voor verschillende best practices op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, innovaties ontwikkelen, het werven van studenten of het opzetten van de organisatiestructuur. Kortom: er valt veel van elkaar te leren!

Daarom heeft de MRDH een campusnetwerk opgebouwd. Dit netwerk bestaat uit gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven. Allen geïnteresseerd in of werkend aan campusontwikkeling. Met vier themabijeenkomsten per jaar, brengen we deze partijen bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook nodigen wij externe experts uit om bijvoorbeeld hun licht te laten schijnen op het opzetten van een goede campus businesscase, branding van een campus, subsidiekansen of leven lang ontwikkelen.  We zoeken samen de verdieping op om vervolgens met meer kennis verder te kunnen bouwen aan het campusecosysteem in de regio om zo bij te dragen aan de economie.

De volgende bijeenkomst van het campusnetwerk vindt plaats op donderdag 24 oktober. Wil je deelnemen neem dan contact op.