Leven Lang Ontwikkelen

LevenLangOntwikkelen

Je bent nooit te oud om te leren

Dat geldt zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Voor werkzoekende- én werkende mensen is het van groot belang om zich te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat de kans op werk in een andere sector groter is (omscholing) of omdat de inhoud of de werkwijze van een beroep verandert (bijscholing). 

Metropoolregio investeert in LLO-projecten

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan de groei en vernieuwing van onze regionale economie. Hiervoor is het belangrijk dat het bestaande onderwijsaanbod goed aansluit bij de behoeftes van werkenden, werkzoekenden en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan modulair onderwijs, deelcertificaten en andere manieren om het onderwijsaanbod flexibel te maken. Maar ook aan het bijscholen van docenten, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven, zodat deze actueel onderwijs kunnen blijven aanbieden. LLO wordt de komende jaren steeds belangrijker, om iedereen aan het werk te krijgen en te houden.

Daarom investeert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in LLO-projecten in verschillende sectoren met cofinanciering. Zo ondersteunen we de ontwikkeling van een flexibele en skills-georiënteerde arbeidsmarkt in bijvoorbeeld de maakindustrie, de retailsector en de agro-logistiek. Op deze manier draagt investeren in LLO bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland: de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen.

Vanuit die visie ontvingen de volgende Leven Lang Ontwikkelen-initiatieven in 2021 en 2022 een projectbijdrage van de MRDH.