Ruimte om te werken

Het juiste bedrijf op de juiste plek. In 2040 moet dat voor elkaar zijn. Die ambitie hebben de 21 regiogemeenten vastgelegd in de Strategie Werklocaties. Ondernemers willen de beste plek voor hun onderneming. Hoe kunnen we daarin voorzien? Bereikbaarheid, duurzaamheid, de woningbouwopgave. Het zijn factoren waar gemeenten ook rekening mee houden naast de voorraad. In zowel steden als in omliggende dorpen toetsen we de toekomstbestendigheid van detailhandel, bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Zo houden we overzicht op vraag en aanbod van werklocaties en kan de MRDH scherpe adviezen uitbrengen en versnippering tegengaan.