Vervoerplannen

Project

Vervoerplannen: basis voor nieuwe dienstregeling

Jaarlijks maken de vervoerders een vervoerplan waarin staat hoe bus, tram en metro gaan rijden in het komende jaar. Ze vormen de basis voor de nieuwe dienstregeling. Jaarlijkse aanpassingen zijn bijvoorbeeld nodig door werkzaamheden waardoor een tramlijn een andere route moet volgen of doordat een busrit in de avonduren zo weinig passagiers heeft dat het niet langer rendabel is deze busrit te handhaven. Dit onderbouwen de vervoerders met telcijfers.

Andere aanpassingen kunnen zijn het wijzigen van een route vanwege de komst van een nieuwe voorziening, zoals een ziekenhuis of een opleidingsinstelling, of een nieuwe woonwijk. Grote wijzigingen in het netwerk bespreken de vervoerders vooraf met de gemeenten. Hierbij is ook de MRDH betrokken.

Proces bij gemeenten

De MRDH beoordeelt de plannen van de vervoerders (toetsing aan de Kadernota OV en de concessie-afspraken) en stemt hiermee in na een consultatieronde bij de gemeenten en consumentenorganisaties. Het staat de gemeenten vrij hoe zij input ophalen voor hun reactie richting de MRDH op de vervoerplannen. Bijvoorbeeld het bespreken in een raadscommissie of in het college. Sommige gemeenten betrekken hier ook burgers bij. Burgers reageren in dit geval bij hun eigen gemeente.

Kosten

De MRDH ontvangt geld vanuit de BDU om de exploitatie van de vervoerders te bekostigen. Het BDU budget staat al jaren onder druk. Dit betekent dat er weinig ruimte is voor ingrijpende wijzigingen in de dienstregelingen en de lijnvoering. Gaat in de ene gemeente een bus vaker rijden, dan zal er ergens anders in de regio een bus of tram minder moeten gaan rijden. Vervoerders beoordelen vanwege hun kennis van het OV-netwerk of de wijzigingsvoorstellen vanuit de gemeenten realiseerbaar zijn. Gelet op het beperkte budget is het niet mogelijk om aan alle wensen van gemeenten te voldoen.

Vervoerplannen 2023

In verband met de gevolgen van de (toen geldende) coronamaatregelen voor het gebruik van het openbaar vervoer is in 2020 en 2021 geen normale vervoerplanprocedure doorlopen. Vanuit het tijdelijke Transitieprogramma OV & Corona hebben de vervoerders aanpassingen gedaan, de 21 wethouders Verkeer en Vervoer in de Bestuurscommissie Va hebben die goedgekeurd. 

Ook de Vervoerplannen 2023 zijn vanuit het Transitieprogramma opgesteld en vastgesteld door de Bestuurscommissie Va. Het Rijk heeft aangegeven het openbaar vervoer in 2023 nog eenmaal extra financiële middelen te zullen geven om de impact van de coronacrisis te verzachten . De definitieve invulling van de zg. TVOV 2023 is nog niet bekend gemaakt. 

Meer lezen over OV en Corona