Vervoerplannen 2021 definitief

10 juli 2020

De vervoerplannen van HTM, RET en EBS voor 2021 zijn definitief. De 23 wethouders Verkeer en Vervoer van de metropoolregio hebben deze op 8 juli in de bestuurscommissie Va besproken en de Nota van Reactie vastgesteld.

Waarom wijzigingen?

Voor de Vervoerplannen 2021 zijn geen bezuinigingen voorgesteld. Vervoerders kunnen ieder jaar wijzigingen van de Vervoerplannen voorstellen. Dat geeft de mogelijkheid om aan te sluiten op de veranderende vraag, aansluitingen van verschillende vervoersmogelijkheden te verbeteren en nieuwe infrastructuur te benutten.
Alle gemeenten en de consumentenorganisaties verenigd in METROCOV hebben op de Vervoerplannen 2021 kunnen reageren. 

Invloed corona

De Vervoerplannen voor 2021 zijn door de vervoerders ingediend voor ’Corona’ en de daarmee samenhangende gevolgen voor het OV. In de afgelopen periode is als gevolg van Rijksmaatregelen het gebruik van het OV fors gedaald. Vanaf 1 juli zijn alle reizigers weer van harte welkom in het OV. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe snel reizigers terug zullen keren in de bus, metro en tram.
Het Rijk heeft de vervoerders een financiële tegemoetkoming voor het jaar 2020 toegezegd, naast de bijdragen die ook de regio’s en vervoerders doen om deze situatie het hoofd te bieden. Na de zomer starten de gesprekken tussen Rijk, regio’s en vervoerders voor de periode na 2020. Het gebruik van het OV en de uitkomsten van die gesprekken hebben mogelijk effect op de uitvoering van het nu vastgestelde vervoerplan. Wanneer aanpassingen nodig zijn, bereidt MRDH in samenwerking met de vervoerders besluitvorming voor.

Nieuwe dienstregeling

Op basis van de Ontwerp Vervoerplannen 2021, in combinatie met de Nota van Reactie, maken de vervoerders een dienstregeling. Deze gaat in op zondag 13 december 2020 en zal te zijner tijd te vinden zijn op de websites van de vervoerders

Meer informatie over de Vervoerplannen