Veiligheid van deur tot deur vergroten

 

Rijk, provincies, gemeenten en vervoersregio’s streven naar nul slachtoffers in het verkeer. Vanuit de visie ‘Iedereen komt veilig thuis in Zuid-Holland’ geven zij hoge prioriteit aan verkeersveiligheid. Binnen elk van de 23 gemeenten is de wethouder verkeer benoemd tot lokaal ambassadeur voor de campagne ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’. Vanuit die functie agenderen de wethouders nog vaker de urgentie om aan verkeersveiligheid te werken. 

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

In een drukbevolkt land is het een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Uit cijfers blijkt echter dat het aantal (ernstige) verkeersgewonden blijft stijgen en de daling van het aantal verkeersdoden stagneert. Reden voor alle partijen om dat een halt toe te roepen, onder meer met verbeterde infrastructuur, goede educatie en strikte handhaving. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gaat daarop in. 

Samen op weg naar nul verkeersslachtoffers

De 23 gemeenten in de metropoolregio werken daarom intensief aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en sluiten zich aan bij de doelstelling van het SPV: nul slachtoffers in het verkeer. De MRDH begeleidt de gemeenten bij het uitvoeren van de risicoanalyse en het opstellen van een regionale uitvoeringsagenda. Deze ligt in juni 2020 voor ter vaststelling.