De inzet van de MRDH rondom bedrijventerreinen richt zich in de komende periode vooral op ondersteuning van een aantal transformatielocaties. In de Strategie Werklocaties is ook aandacht voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Om een goede balans tussen wonen en werken te houden is het van belang dat bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn. Immers, een derde van de arbeidsplaatsen bevindt zich op een bedrijventerrein en nog eens een derde is daaraan gerelateerd.

In de Roadmap Next Economy, november 2016, onderkenden we al het belang van bedrijventerreinen. Inmiddels wordt door steeds meer publieke én private partijen gewerkt aan het verder concretiseren en kapitaliseren van aanpakken om te komen tot toekomstbestendige, aantrekkelijke werklocaties. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan het economisch vestigingsklimaat van de regio, met de Strategie Werklocaties 2019-2030, en richt haar inzet de komende periode vooral op de ondersteuning van een aantal transformatielocaties. Toekomstbestendigheid is daarbij belangrijk!

De MRDH wil daarom – in samenwerking met Cirkellab -  komen tot een nauwere uitwisseling tussen collega’s van de 23 gemeenten over het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.