Strategie Werklocaties 2019-2030

Project

Strategie Werklocaties 2019-2030

Tot 2030 groeit het inwoneraantal van de metropoolregio Rotterdam Den Haag met bijna een half miljoen mensen. Wonen en werk zijn daarmee grote uitdagingen in een gebied met beperkte ruimte. De bouw van woningen kan niet ten koste gaan van bedrijfsruimte en daarvoor er zijn lokaal- en regionale afspraken nodig om voldoende bedrijfsruimten te realiseren. Daarnaast is de ambitie de juiste bedrijven op de juiste plek te krijgen. De 23 gemeenten van de metropoolregio hebben een regionale strategie voor werklocaties ontwikkeld en stellen  een gemeenschappelijke aanpak op zodat de economie en werkgelegenheid een impuls krijgen.

De Strategie Werklocaties 2019-2030 is een stap verder naar een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Voorheen waren de agenda’s over kantoren, bedrijven en detailhandel meer cijferdocumenten. Monitoren met een stand van zaken. Nu geven de gemeenten veel meer aan wat er moet gebeuren om een aantrekkelijke markt te kunnen bieden voor de vestiging van bedrijven uit binnen- en buitenland.

De strategie stuurt op kwaliteit van de werklocaties, marktevenwicht in vraag en aanbod naar werklocaties en verduurzaming. Daarnaast staan in het plan ook een aantal concrete acties waar de gemeenten de huidige bestuursperiode (tot 2023) mee aan de slag gaan. Voor het eerst zijn detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen in één visie op werklocaties opgenomen. Dit is het antwoord op de vraag van de provincie Zuid-Holland om een nieuwe visie bedrijventerreinen op te stellen, en de kantorenvisie te actualiseren. Voor de integraliteit is ook de bestaande visie detailhandel daarbij meegenomen. 

TransformatieWijzer Werklocaties

De TransformatieWijzer Werklocaties is een samenvatting van de regionale afspraken die gemeenten hebben gemaakt over transformatie van kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen naar woningen.