Themabijeenkomsten campusnetwerk

Kennisdelen

Delen ervaringen en best practices

Samenwerken maakt sterker, dat geldt voor de hele MRDH en absoluut voor campussen in de regio. Er vinden veel ontwikkelingen plaats op vlakken waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan innovaties en het nauwer verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt.

Deze campussen richten zich op verschillende sectoren, zoals digitalisering, agrifood en groene energie. Maar bevinden zich ook in verschillende fasen: van idee, tot volgroeide campus toe aan uitbreiding en alles hier tussen in. Dit zorgt voor verschillende best practices op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, innovaties ontwikkelen, het werven van studenten of het opzetten van de organisatiestructuur. Kortom: er valt veel van elkaar te leren!

Daarom heeft de MRDH een campusnetwerk opgebouwd. Dit netwerk bestaat uit gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven. Allen geïnteresseerd in of werkend aan campusontwikkeling. Met vier themabijeenkomsten per jaar, brengen we deze partijen bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook nodigen wij externe experts uit om bijvoorbeeld hun licht te laten schijnen op het opzetten van een goede campus businesscase, branding van een campus, subsidiekansen of leven lang ontwikkelen.  We zoeken samen de verdieping op om vervolgens met meer kennis verder te kunnen bouwen aan het campusecosysteem in de regio om zo bij te dragen aan de economie.

30 november 2023: Campussen en gebiedsontwikkeling

Op 30 november was het MRDH campusnetwerk te gast bij het Innovatie Distric in Delft.Dit keer was het thema Campussen en gebiedsontwikkeling: hoe pak je dat aan? Göktalay Altinas van de gemeente Delft vertelde over de ontwikkelingen van het Innovatie District Delft.Hij vertelde over de samenwerking die is aangegaan om het gebied te ontwikkelen en de uitdagingen vanwege bijvoorbeeld grondposities. Daarnaast het belangrijk om te investeren in zowel economische, als ruimtelijke en sociale kwaliteit. Bert Melles vertelde over de ambities van de gemeente Westland om het Flora gebied de komende jaren flink op de schop te nemen.Het moet een gebied worden waar naast een campus, ook woningen, veel groen en een goede bereikbaarheid gegarandeerd is. Hij vertelde over het masterplan dat is vastgesteld en de stappen om dit gebied te gaan ontwikkelen in de komende periode tot 2035. Ten slotte deelde Mariëlle Stolp van ROC Mondriaan haar ervaringen met het Digital Operations Centre in Delft. Met de bijdrage van de MRDH is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het nòg meer verbinden van het bedrijfsleven met het onderwijs, daarnaast is het onderwijsaanbod gedigitaliseerd. Ook in 2024 gaan we door met het MRDH campusnetwerk, de volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 28 maart 2024.

 

29 juni 2023: Onderwijs en bedrijfsleven: samenwerking in de praktijk

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, dat is de basis van de campussen in ons netwerk. Dé manier om studenten en werkenden op te leiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Als het bedrijfsleven en onderwijs de krachten bundelen, dan krijgen studenten, werkenden en zij-instromers de kans om de kennis op te doen die zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Maar samenwerken is soms makkelijker gezegd dan gedaan, hoe organiseer je dat en maak je het voor beide partijen interessant? Wat werkt wel en wat minder goed? Nico van Nico van Hemert vertelde ons over het belang van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op campussen en hoe belangrijk gedeelde belangen, samenwerking en een fysieke locatie zijn om dit te bewerkstelligen.  Daarna vertelde practor Petra Kuiper hoe zij bedrijven bij de FIA betrekt en opdrachten binnenhaalt die uitgevoerd worden door mbo-studenten van Lentiz. 
Zo bedachten deze studenten in opdracht van het bedrijfsleven bijvoorbeeld innovatieve oplossingen voor reststromen vanuit wasabiproductie en amandelvezels.  

Daarna schetste Ron Brans de ontwikkelingen van de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Hij deed de oproep aan gemeenten om vooral contact op te nemen als zij een interessant project hebben wat aansluit bij de doelstellingen van de HCA. In het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland wordt de HCA doorgezet en er is extra budget beschikbaar gesteld.

Daniëlle Stok (STC) deelde haar ervaringen met het opzetten van de Green Technology campus in Voorne aan Zee. Ze is onder andere trots op hoe deze campus en de studenten als voorloper fungeren in de energietransitie en hierbij samenwerken met het bedrijfsleven op de eilanden.  Als tip gaf ze het belang van marketing en branding niet te onderschatten, inspiratie op te doen bij andere campussen en met partners in de samenwerking opzoek te gaan naar het hogere doel dat je met elkaar verbindt. Dat zorgt voor meer commitment en een stevigere samenwerking op de lange termijn.  Tot slot volgde een rondleiding over de campus waar we te gast: het Horti Science Park. 

 

30 maart 2023: flexibilisering van het onderwijs.

Hoe ziet het mbo- en hbo- onderwijs er over een paar jaar uit? Volgt een student dan nog steeds alle vakken van een opleiding? Of kan de student zelf een selectie maken op basis van zijn of haar behoefte, ambitie, leeftijd en ervaring? En kun je als onderwijsinstelling dan ook op meerdere manieren de kennis en vaardigheden toetsen? Ja het onderwijs ziet er in de toekomst anders uit dan nu. Op de bijeenkomst van het MRDH-campusnetwerk op 30 maart vertelden Rob van der Werff en Paul den Hertog van SURF (een ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek) hoe flexibilisering van het onderwijs in zijn werk kan gaan binnen het mbo en hbo.
Op veel mbo- en hbo- campussen vindt nu al flexibilisering van het onderwijs plaats. Bijvoorbeeld door lessen digitaal aan te bieden, te werken met edubadges, microcredentials of juist te focussen op skills. Allemaal manieren om de traditionele manier van onderwijs geven meer van deze tijd te maken. En daarmee de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomst werd ook geleerd van de ervaringen binnen twee afgeronde campusprojecten waarin de MRDH heeft geïnvesteerd: Miloud Achahbar van de Hague Security Delta vertelde over de lessons learned binnen het IT & security campusproject Digital Competence & Education Center. Marga Vintges van de gemeente Westland vertelde over het learning communities-project van het World Horti Center. 
Deze keer was het campusnetwerk te gast bij het World Horti Center Horti Center, hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Hier werken onderwijsinstellingen en bedrijven samen aan het opleiden van nieuw talent voor deze sector.

 

5 december 2022: Campustoolkit gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst van het campusnetwerk op 15 december 2022 blikten we op campusontwikkeling in de metropoolregio de afgelopen jaren.  Er is ruim €5 miljoen geïnvesteerd in 14 campussen en 9 leven lang ontwikkelen projecten, in de sectoren: energietransitie, digitalisering en agrifood. Via netwerkbijeenkomsten, onderzoeken (bereikbaarheid, inclusiviteit, kennisvalorisatie), maatwerk subsidiescans, online presence (artikelenreeks op MRDH-website) en partnerships helpt MRDH het campusecosysteem verder verstevigen. Via monitoring op impact en jaarlijkse bezoeken houden we vinger aan de pols en denken/helpen we graag mee in vervolgstappen van campussen. Ook in de nieuwe strategische agenda van deMRDH zijn campusontwikkeling en leven lang ontwikkelen belangrijke thema’s.

 

Om de verbinding met bedrijven te versterken ontwikkelde de campusambassadeur samen met vertegenwoordigers van de campussen in de regio een campustoolkit. Met daarin een corporate presentatie, showcases, kernverhalen en een factsheet. De toolkit is beschikbaar voor alle partners van de MRDH, in het bijzonder voor de gemeenten en de campusvertegenwoordigers.  Kijk hier voor de campustoolkit.

Eric Poot (WUR) en Samir Amghar (Lansingerland) vertelde over de ontwikkelingen van het Horti Science Park in Lansingerland. Via hun project dragen ze bij aan een toekomstbestendig glastuinbouwcluster in de Greenport West-Holland door o.a. digitalisering en fossielvrije teelt. Via een practoraat worden hier ook mbo studenten bij betrokken. De WUR heeft nieuwbouwplannen en de gemeente heeft een Horti Science Visie waarin ze hun ambities en budget hebben vastgelegd voor de verdere ontwikkeling in de komende jaren. Er wordt samengewerkt met het World Horti Centre en Dutch Fresh Port om te komen tot een voorstel voor het Groeifonds.

Ellen van der Knaap (Zoetermeer) vertelde over de stappen die worden gezet op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer. Ook daar is men bezig met opschaling van de IT-campus en werd trots over het grote netwerk van bedrijven, onderwijs en overheden verteld. De nieuwe hbo-bachelor applied data science & AI is van start gegaan en er vinden grootschalige bezoeken van middelbare scholieren plaats om ze te enthousiasmeren voor de sector. Samen met de IT-campus Rotterdam, HSD en WE-IT  wordt gewerkt aan een voorstel voor het Groeifonds.

Martin Seiffers (Accenda) nam ons mee in de wereld van de energietransitie en het belang van het opleiden van studenten en docenten om met nieuwe technieken die hieraan gerelateerd zijn om te gaan. Kortom: niet alleen nieuwe studenten opleiden maar ook leven lang ontwikkelen voor docenten. Er worden auto’s omgebouwd naar elektrische auto’s en er is een waterstofbus opgeleverd. Men kijkt uit naar verdere uitbreiding in de regio om de campus op te kunnen schalen.