Themabijeenkomsten campusnetwerk

Kennisdelen

Delen ervaringen en best practices

Samenwerken maakt sterker, dat geldt voor de hele MRDH en absoluut voor campussen in de regio. Er vinden veel ontwikkelingen plaats op vlakken waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan innovaties en het nauwer verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt.

Deze campussen richten zich op verschillende sectoren, zoals digitalisering, agrifood en groene energie. Maar bevinden zich ook in verschillende fasen: van idee, tot volgroeide campus toe aan uitbreiding en alles hier tussen in. Dit zorgt voor verschillende best practices op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, innovaties ontwikkelen, het werven van studenten of het opzetten van de organisatiestructuur. Kortom: er valt veel van elkaar te leren!

Daarom heeft de MRDH een campusnetwerk opgebouwd. Dit netwerk bestaat uit gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven. Allen geïnteresseerd in of werkend aan campusontwikkeling. Met vier themabijeenkomsten per jaar, brengen we deze partijen bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook nodigen wij externe experts uit om bijvoorbeeld hun licht te laten schijnen op het opzetten van een goede campus businesscase, branding van een campus, subsidiekansen of leven lang ontwikkelen.  We zoeken samen de verdieping op om vervolgens met meer kennis verder te kunnen bouwen aan het campusecosysteem in de regio om zo bij te dragen aan de economie.

30 maart 2023: flexibilisering van het onderwijs.

Hoe ziet het mbo- en hbo- onderwijs er over een paar jaar uit? Volgt een student dan nog steeds alle vakken van een opleiding? Of kan de student zelf een selectie maken op basis van zijn of haar behoefte, ambitie, leeftijd en ervaring? En kun je als onderwijsinstelling dan ook op meerdere manieren de kennis en vaardigheden toetsen? Ja het onderwijs ziet er in de toekomst anders uit dan nu. Op de bijeenkomst van het MRDH-campusnetwerk op 30 maart vertelden Rob van der Werff en Paul den Hertog van SURF (een ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek) hoe flexibilisering van het onderwijs in zijn werk kan gaan binnen het mbo en hbo.
Op veel mbo- en hbo- campussen vindt nu al flexibilisering van het onderwijs plaats. Bijvoorbeeld door lessen digitaal aan te bieden, te werken met edubadges, microcredentials of juist te focussen op skills. Allemaal manieren om de traditionele manier van onderwijs geven meer van deze tijd te maken. En daarmee de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomst werd ook geleerd van de ervaringen binnen twee afgeronde campusprojecten waarin de MRDH heeft geïnvesteerd: Miloud Achahbar van de Hague Security Delta vertelde over de lessons learned binnen het IT & security campusproject Digital Competence & Education Center. Marga Vintges van de gemeente Westland vertelde over het learning communities-project van het World Horti Center. 
Deze keer was het campusnetwerk te gast bij het World Horti Center Horti Center, hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Hier werken onderwijsinstellingen en bedrijven samen aan het opleiden van nieuw talent voor deze sector.

De volgende bijeenkomst van het campusnetwerk is op 29 juni in Den Haag.

5 december 2022: Campustoolkit gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst van het campusnetwerk op 15 december 2022 blikten we op campusontwikkeling in de metropoolregio de afgelopen jaren.  Er is ruim €5 miljoen geïnvesteerd in 14 campussen en 9 leven lang ontwikkelen projecten, in de sectoren: energietransitie, digitalisering en agrifood. Via netwerkbijeenkomsten, onderzoeken (bereikbaarheid, inclusiviteit, kennisvalorisatie), maatwerk subsidiescans, online presence (artikelenreeks op MRDH-website) en partnerships helpt MRDH het campusecosysteem verder verstevigen. Via monitoring op impact en jaarlijkse bezoeken houden we vinger aan de pols en denken/helpen we graag mee in vervolgstappen van campussen. Ook in de nieuwe strategische agenda van deMRDH zijn campusontwikkeling en leven lang ontwikkelen belangrijke thema’s.

 

Om de verbinding met bedrijven te versterken ontwikkelde de campusambassadeur samen met vertegenwoordigers van de campussen in de regio een campustoolkit. Met daarin een corporate presentatie, showcases, kernverhalen en een factsheet. De toolkit is beschikbaar voor alle partners van de MRDH, in het bijzonder voor de gemeenten en de campusvertegenwoordigers.  Kijk hier voor de campustoolkit.

Eric Poot (WUR) en Samir Amghar (Lansingerland) vertelde over de ontwikkelingen van het Horti Science Park in Lansingerland. Via hun project dragen ze bij aan een toekomstbestendig glastuinbouwcluster in de Greenport West-Holland door o.a. digitalisering en fossielvrije teelt. Via een practoraat worden hier ook mbo studenten bij betrokken. De WUR heeft nieuwbouwplannen en de gemeente heeft een Horti Science Visie waarin ze hun ambities en budget hebben vastgelegd voor de verdere ontwikkeling in de komende jaren. Er wordt samengewerkt met het World Horti Centre en Dutch Fresh Port om te komen tot een voorstel voor het Groeifonds.

Ellen van der Knaap (Zoetermeer) vertelde over de stappen die worden gezet op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer. Ook daar is men bezig met opschaling van de IT-campus en werd trots over het grote netwerk van bedrijven, onderwijs en overheden verteld. De nieuwe hbo-bachelor applied data science & AI is van start gegaan en er vinden grootschalige bezoeken van middelbare scholieren plaats om ze te enthousiasmeren voor de sector. Samen met de IT-campus Rotterdam, HSD en WE-IT  wordt gewerkt aan een voorstel voor het Groeifonds.

Martin Seiffers (Accenda) nam ons mee in de wereld van de energietransitie en het belang van het opleiden van studenten en docenten om met nieuwe technieken die hieraan gerelateerd zijn om te gaan. Kortom: niet alleen nieuwe studenten opleiden maar ook leven lang ontwikkelen voor docenten. Er worden auto’s omgebouwd naar elektrische auto’s en er is een waterstofbus opgeleverd. Men kijkt uit naar verdere uitbreiding in de regio om de campus op te kunnen schalen.