Onderzoek Tools en Data

Onderzoek

Tijdens de netwerkbijeenkomsten van de regionale mbo- en hbo-campussen besteden we regelmatig aandacht aan toegepast onderzoek, kennisvalorisatie van innovatie, data over de arbeidsmarkt voor mbo en hbo, een Leven Lang Ontwikkelen, businessmodellen en de digitale samenleving. Ook wordt kennisvalorisatie, samenwerking tussen het mkb en onderwijsinstellingen en bij- en omscholing steeds belangrijker. Om op regionaal niveau zoveel mogelijk kennis te delen en niet iedere keer opnieuw het wiel uit vinden, houdt de MRDH een overzicht bij met relevant onderzoek, tools en data waar iedere mbo- en hbo-campus kennis kan halen en brengen. 

Onderzoeken Campusontwikkeling

In 2021 zijn in opdracht van de MRDH drie onderzoeken uitgevoerd naar kennisvalorisatie, inclusiviteit en bereikbaarheid van mbo- en hbo-campussen in de metropoolregio.  De rapporten van deze onderzoeken staan rechts in de sidebar. De onderzoeken richten zich op de tien campussen die de afgelopen jaren een bijdrage hebben ontvangen van de MRDH. Met de verkregen inzichten kunnen we ons regionale mbo- en hbo campus ecosysteem strategisch steviger positioneren,  de MRDH-campusaanpak verder aanscherpen en nagaan wat de campussen nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling.