Fieldlabs en Innovatieprogramma's

Innovatie

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn in totaal 6.084 innovatieve bedrijven actief. Dit blijkt uit cijfers van Innovatiespotter. Voor bedrijven is het een hele uitdaging om de kansen, die de nieuwe economie biedt, te benutten. Het vraagt om specifieke kennis van nieuwe technologieën, nieuwe klanten en nieuwe markten. Het is, zeker voor het MKB, niet te doen om al deze kennis zelf in huis te halen. Innovatienetwerken rond specifieke sectoren of clusters bieden hier een oplossing in de vorm van Fieldlabs. Een Fieldlab is een faciliteit of omgeving met (fysieke) ruimte voor het ontwikkelen, testen, demonstreren en valideren van nieuwe technologieën, producten en innovaties. Denk aan robotisering, 3d‐printing en big dataprocessing.

In een Fieldlab werken het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen intensief samen. Het doel van de Fieldlabs is drieledig: versterking van de regionale economie, bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en verbetering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. De kracht van de Fieldlabs in de regio Zuid-Holland is dat ze zich richten op mondiale vraagstukken en internationale marktkansen en daarvoor oplossingen vinden vanuit de sterke sectoren die de regio kenmerken. Denk daarbij aan de high tech sector , glastuinbouw, het haven industrieel complex of bijvoorbeeld de beschikbare kennis en expertise op het terrein van deltatechnologie.

Innovatieprogramma's

Om de fieldlabs en ondernemers met innovatieve ideeën te ondersteunen hebben de 21 gemeenten eerder vier Innovatieprogramma’s opgezet voor de thema’s maakindustrie, energie & klimaat, ZorgTech en AgriTech. In deze programma’s krijgen ondernemers de mogelijkheid om nieuwe producten te ontwikkelen en te testen in de fieldlabs. De MRDH werkt hierin samen met de provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter, TNO en Medical Delta (ZorgTech) en Greenport West-Holland (AgriTech).