15 nieuwe projecten voor Innovatieprogramma Energie & Klimaat

11 mei 2021

Van de 40 projectvoorstellen die vorige maand bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat binnenkwamen, ontvingen 15 projectconsortia goed nieuws. Zij ontvangen subsidie om komende maanden hun innovatie op het gebied van verduurzaming in de praktijk te toetsen. De MRDH zette het Innovatieprogramma Energie & Klimaat samen met TNO en InnovationQuarter op om MKB’ers in de branche te ondersteunen.

Impact op het milieu

Tussen de innovaties zitten tot de verbeelding sprekende projecten zoals het hergebruiken van warmte uit afvalwater in een bestaande benedenwoning in Den Haag en een uniek laadtegelsysteem voor e-bikes en -scooters. Andere innovaties zijn wellicht wat moeilijker voor te stellen zoals een miniversie van een versnellende bioreactor of een membraanloze waterstofelektrolyzer, maar doen niet onder voor hun impact op het milieu. 

Zuid-Holland als proeftuin voor innovatieversnelling

Zuid-Holland wil dé proeftuin zijn voor Nederland en Europa om innovatie op energie en klimaat te versnellen. De provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter werken in het innovatieprogramma Energie & Klimaat samen aan die doelstelling. Enerzijds door de positionering en profilering van bestaande fieldlabs te versterken, anderzijds door het mkb te stimuleren gebruik te maken van de infrastructuur die onze regio rijk is. 

Veel belangstelling

Bas Vollebregt, wethouder in Delft en portefeuillehouder Kennis & Innovatie binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag: “Energie & Klimaat is opgestart in 2018, met een bijdrage vanuit de MRDH. Heel mooi om te zien dat na 2 jaar en een nieuwe financiële impuls vanuit de provincie, er nog steeds heel veel belangstelling is bij bedrijven om te werken aan nieuwe innovatieve toepassingen. Het zijn ideeën voor uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben in onze gemeentes. Hoe zorg je voor voldoende oplaadpunten voor de deelscooters en -fietsen? Wat zijn alternatieve warmtebronnen voor wijken met een gasaansluiting? Deze projecten dragen bij aan de energietransities en de klimaatdoelstellingen, maar ook aan het versterken van onze regio als proeftuin, en daarmee de groei van werkgelegenheid.”

Een bezorger van een pizzeria staat met zijn bezorgfiets op de laadtegel om op te laden

De elektrische oplaadtegel van Tiler heeft ook een bijdrage gekregen

Oplaadtegel voor elektrische scooters en fietsen

TILER heeft een laadtegel ontwikkeld die via een aangepaste oplaadstandaard een e-bike kan laden. In dit project wil TILER samen met The Green Village in de praktijk testen hoe meerdere tegels werken met meerdere vormen van microdeelmobiliteit (e-stepjes, e-cargo en e-scooters, e-bakfiets etc.) in de gebouwde omgeving. Ook zal de gebruikerservaring worden getest. Voordeel van de tegels is dat er minder infrastructuur nodig is, brandgevaar wordt beperkt en elektrisch vervoer aantrekkelijker wordt.   

Uitdagingen van de regio

Jasper van Loenhout, programmamanager van Energie & Klimaat: “De beoordeling was deze ronde een stuk lastiger dan de vorige keren. De hoeveelheid aanvragen was enorm en de kwaliteit lag heel hoog. We hebben gezocht naar een goede balans om het beschikbare budget over de verschillende thema’s te spreiden. Dat leidde soms tot moeilijke keuzes. We hebben daarbij gekozen voor de oplossingen die het best scoorden op impact en schaalbaarheid.”

De gekozen programmathema’s - en dus alle innovatieprojecten - sluiten specifiek aan bij de uitdagingen in onze regio. Zo is er aandacht voor het Haven Industrieel Complex, de dicht verstedelijkte gebieden maar ook bijvoorbeeld hoe bio-reststromen uit het Westland omgezet kunnen worden in nieuwe waardevolle producten.
 

Vervolg programma Energie & Klimaat

Met de selectie van deze 15 projecten, is de in totaal € 1,6 miljoen door de provincie beschikbaar gestelde subsidie vergeven. Vanuit het programma wordt regelmatig middels story’s inzichtelijk gemaakt welke resultaten er in de projecten worden behaald en wat er tot op heden getest en geleerd is. Daarnaast vervullen de fieldlabs een belangrijke rol in de borging en uitwisseling van de opgebouwde kennis op projectniveau. Tegen het einde van dit jaar zullen de meeste projecten afgerond zijn.

Van Loenhout: “We zijn nu druk bezig om de financiering van een volgende ronde van het innovatieprogramma rond te krijgen. Het kan net als bij het innovatieprogramma ZorgTech zijn dat er een vervolgronde komt die zich specifiek richt op één thema. Afvallers en andere geïnteresseerden kunnen het beste de programmasite in de gaten houden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.”