Infograhpic: Ambities op verschillende niveaus

Dit is de uitgeschreven tekst van de infographic 'Ambities op verschillende niveaus':

Ambities op verschillende niveaus

Zo zijn er ambities op het niveau van de:

  • Verenigde Naties -  In het Akkoord van Parijs is afgesproken om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celcius.
  • Europese Unie – De EU werkt toe naar klimaatneutraliteit in 2050 met duurzame mobiliteit als belangrijk speerpunt.
  • Nationaal – Met het Klimaatakkoord gaat Nederland voor maximaal 49 procent CO2-besparing in 2030 ten opzichte van 1990. Voor mobiliteit moet die uitstoot met 7300 kiloton omlaag.
  • MRDH – De ambitie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is om 2025 de uitstoot van mobiliteit met 30 procent te hebben verlaagd.
  • Lokaal – Gemeenten hebben verschillende ambitieniveaus die variëren van klimaatneutraal in 2030 tot 2050.

Ga terug naar de pagina over de regionale ambitie Duurzame Mobiliteit