Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam

In Rotterdam wordt hard gewerkt aan plannen voor verduurzaming van mobiliteit om de doelstellingen van Rijk, de metropoolregio en Rotterdam zelf daadwerkelijk te halen. Zo ontwikkelt de gemeente een werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit om samen met het bedrijfsleven de werkgerelateerde mobiliteit te verduurzamen en worden plannen voor een stadsbrede uitrol van elektrische deelauto’s samen met providers en Rotterdammers voorbereid. Het programma voor het tijdig en proactief realiseren van voldoende laadinfrastructuur voor elektrisch rijden is aanbesteed.  

 

Stadslogistiek

Ook op het gebied van vrachtverkeer wordt doorgepakt. In Rotterdam zijn overheid en bedrijfsleven samen op weg naar schone en efficiënte stadslogistiek. Afspraken, acties en de wil om samen te werken zijn vastgelegd in een convenant Zero Emissie Stadslogistiek. Op 1 december 2020 is het convenant ondertekend door 57 partners uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs.

Met de ondertekening van het convenant zeggen overheid en bedrijfsleven ‘ja’ tegen ‘samen op weg naar nul’. Daarmee onderstreept de gemeente haar intentie om samen te werken, want alleen dan kunnen we echt zorgen voor een schone, gezonde en aantrekkelijke stad. In het convenant zijn ook de acties benoemd waar alle convenantpartners zich aan verbinden en die zij tot ten minste 2030 uitvoeren.  

Partijen zetten zich in voor uitstootvrij en efficiënt transport door schone voertuigen te gebruiken, zoals elektrische auto’s en vrachtwagens of vrachtfietsen. Maar ook door het verminderen van ritten: goederen worden gebundeld aan de rand van de stad en voertuigen zo optimaal mogelijk beladen. 

Voor meer info: https://logistiek010.nl/convenant-zes/