Werkgeversaanpak Havens Schiedam

In 2016 is door de gemeente Schiedam gestart met de mobiliteitsaanpak voor werkgevers in het Schiedamse havengebied. Het doel was het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijven, het beperken van mobiliteitskosten door het vergroten van het mobiliteitsbewustzijn en het realiseren van een modal shift van auto naar fiets en openbaar vervoer. 

 

Inzet pendelbusdienst

Bij 13 grote werkgevers (2800 medewerkers) in de Schiedamse Havens zijn mobiliteitsanalyses gedaan en actieplannen gemaakt. Hiermee kon ook voor het hele havengebied een gebiedsprofiel worden gemaakt waarbij in beeld werd gebracht wat de huidige vervoerwijzen zijn en de potentie voor de modalshift per havenpier is. Naast het verbeteren van de fietsregelingen, bleek er ook een grote vraag naar het verbeteren van de lastmile vanaf de OV-knooppunten naar de bedrijven. Op basis van de data is al in 2017 gestart met een hoogfrequente pendelbusdienst (6x per uur) tussen Schiedam Centrum en de Wilhelminahaven. Inmiddels is de regie over de pendelbus overgedragen aan Saipem en rijdt deze bus zonder subsidies en krijgt dit vervoermiddel een hoge waardering onder de vele dagelijkse reizigers.

Inzet deelfietsen

Een tweede spoor was de inzet van deelfietsen vanaf nabijgelegen metrostations Vijfsluizen en Troelstralaan. In 2019 is samen met grote werkgevers Huisman, Damen en Klasmann-Deilmann gestart met het project Port-of-Schiedam bike. 50 fietsen en 200 vaste gebruikers hebben inmiddels geleid tot een dagelijkse reductie van tientallen autoritten.

Vervoer over water

Een derde spoor met potentie is het vervoer over water. Er is geïnvesteerd in de realisatie van steigers in het gehele havengebied en Schiedam maakt deel uit van het Rotterdamse centrumgebied waarvoor de dienstverlening van Vervoer over Water is gegund aan Watertaxi. Samen met Watertaxi en geïnteresseerde bedrijven werken we verder aan voorstellen om de bereikbaarheid van het Schiedamse havengebied vanaf de zuidelijke Maasoever te verbeteren.